Atrás

Chairman of Committee of Ministers informs PACE Standing Committee on Belgian chairmanship priorities

Comité van Ministers Brussel 18 Novembre 2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van het Ministercomité van de Raad van Europa, ontmoette Vice-Eerste  Minister en Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders op 18 november de Voorzitster van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, mevrouw Anne Brasseur.

Zij hadden een gedachtewisseling over de wijze waarop  de Raad van Europa en in het bijzonder de Parlementaire Assemblee antwoorden kunnen geven op de crisis in Europa, meer bepaald  m.b.t. de situatie in Oekraïne en de relatie met Rusland.

Onder voorzitterschap van Senaatsvoorzitster mevrouw Christine Defraigne gaf de Belgische voorzitter van het Ministercomité aan het Bureau en het Permanent Comité van de Raad van Europa een uiteenzetting over de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap. Hij benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen de verschillende internationale organisaties in Europa. Hij wees op de ministeriële conferentie over  de verantwoordelijkheid van het Hof en de Lidstaten voor de  toepassing van  het Europees Verdrag over de Mensenrechten, die in maart in Brussel doorgaat. Didier Reynders vestigde de aandacht op het belang dat België hecht aan de verdediging van de rechten van de meest kwetsbaren in de maatschappij, o.m. de kinderen. Met een evenement over voorkomen van haat op internet en sociale media zal België  zijn beleid van preventieve diplomatie ter voorkomen van massa wreedheden verder uitbouwen.

De resultaten van de acties en evenementen georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap  zullen in de ministeriële sessie op 19 mei 2015 op politiek niveau worden bekrachtigd. Dan zal tevens de voorbereiding van de Top van de Raad van Europa over “Democratische Zekerheid” een duidelijkere invulling krijgen.

Toespraak van de heer Didier Reynders