Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

Ściąganie oryginałów do przetwarzania

Instrukcje dla użytkowników :

    ˇ Wykorzystanie logo Szczytu podlega autoryzacji. Państwa zgłoszenia powinny być kierowane do Rady Europy: Council of Europe, Directorate of Communication and Research, F67075 Strasbourg cedex.
    ˇ Foldery w formacie JPEG i TIFF mogą być ściągnięte i przekierowane bezpośrednio za pomocą kopiuj/wklej w dokumencie. Ponadto, mogą być edytowane za pomocą programów takich jak MS Paint czy Adobe Photoshop. Wielkośc folderu (KB) jest zależna od jakości obrazu.
    ˇ Obraz w formacie wektorowym jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (PAO, Prepress). Folder Postscript (EPS) może być edytowany za pomocą specjalnego programu takiego jak Adobe Illustrator. Kolory są dostępne w formacie CMYK i są gotowe do wydruku w systemie r-colour printing. Rozwiązanie kolorystyczne pozostaje optymalne bez względu na rozmiar.

Modele

JPEG

TIF

Wektorowy

69 KB

251 KB

1336 KB

 

55 KB

260 KB

248 KB