Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-
Ten wywiad nie podlega ochronie z zakresu praw autorskich i przeznaczony jest do powszechnej publikacji

Wywiad z Adamem Danielem Rotfeldem, Przewodniczącym Komitetu Ministrów Rady Europy, Polskim Ministrem Spraw Zagranicznych

23 luty 2005 r.

Przeprowadzający wywiad: Bardzo dziękuję za udzielenie tego wywiadu. Chciałbym się dowiedzieć jakie są pańskie oczekiwania na ten Szczyt i jakie wiąże Pan z nim nadzieje?

Adam Daniel Rotfeld: Rok 2005 jest rokiem wielu rocznic. Najważniejsza z nich to oswobodzenie Europy w 1945 i załamanie się nazistowskiego reżimu Trzeciej Rzeszy. Europa rzeczywiście została wyzwolona, ale została również podzielona na dwie części. Jedna część żyła w demokracji, w pełnym poszanowaniu praw człowieka i wolności jednostki. Druga część – tu mam oczywiście na myśli Europę Wschodnią, czy też Europę Wschodnią i Środkową – ciągle tkwiła w totalitarnym reżimie, znajdując się pod wpływem Związku Sowieckiego.

Naszą intencją podczas tego spotkania w Warszawie jest wykazanie, z jednej strony, że podział Europy mamy już za sobą. Europa jest zjednoczona, ale zjednoczona jako przestrzeń wolnych, demokratycznych państw, w których podstawowymi wartościami są praworządność i poszanowanie praw człowieka. Z drugiej strony wymiarem, który wydaje się nam bardzo ważny jest komplementarność instytucji europejskich. W Europie mamy bardzo dużo instytucji: Rada Europy, OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), NATO, Unia Europejska i wiele innych. Naszym zamiarem nie jest urządzenie Europy wewnątrz jednej instytucji, z jednolitą strukturą - chodzi tu raczej o doprowadzenie do lepszej współpracy, do wzajemności i do wzajemnego poparcia pomiędzy instytucjami w promowaniu tych podstawowych wartości jakimi są: praworządność, demokracja i prawa człowieka.

Warszawski Szczyt powienien dowieść, że Europa jest zjednoczona jako kontynent demokratycznych, wolnych i suwerennych państw, w których praworządność i demokracja są podstawowymi wartościami europejskiej wspólnoty.

04.2005