Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

Tylko tekst wygłoszony jest wiarygodny

Wystąpienie Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego, na zakończenie obrad Szczytu Rady Europy w Warszawie

17 Maja 2005

Szanowni Państwo!

Dobiega końca Trzeci Szczyt Rady Europy. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy być jego gospodarzem i gościć tak wielu wybitnych europejskich przywódców i polityków.

Zaledwie tydzień temu odbyły się w wielu krajach naszego kontynentu uroczystości upamiętniające 60. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Jesteśmy narodem, dla którego te obchody miały szczególną wymowę. Któremu wojenny kataklizm przyniósł ogrom zniszczeń i cierpień. Polska znalazła się również wśród tych krajów, które boleśnie odczuły na sobie konsekwencje powojennego porządku. Dlatego tak bardzo zależy nam na budowaniu Europy wolnej od konfliktów, będącej obszarem partnerskiej współpracy i wzajemnego zaufania.

Myślę, że wyrażam w tej chwili opinię uczestników Szczytu, iż otwiera on nową perspektywę pokojowego współdziałania w Europie na wiele następnych lat. Przyjęta przez nas Deklaracja Polityczna i Plan Działania Rady Europy wyznaczają bowiem konkretne zadania do realizacji. Mówił o nich w swoim wystąpieniu Sekretarz Generalny Rady Europy. Zgromadzeni na forum przywódcy wszystkich państw członkowskich zadeklarowali implementację postanowień Szczytu w swoich własnych krajach. Byliśmy zgodni także co do tego, by promować wyznaczone cele na arenie innych organizacji międzynarodowych, których jesteśmy członkami. Jeśli wystarczy nam konsekwencji i wytrwałości w działaniu, wówczas z pewnością będzie można powiedzieć o Trzecim Szczycie, iż w sposób znaczący przyczynił się do pogłębienia integracji europejskiej.

Najbardziej chyba cieszy to, że dyskutując o współczesnej architekturze naszego kontynentu nie odwołujemy się – jak nasi przodkowie w ubiegłych wiekach – do siły militarnej poszczególnych państw, lecz bierzemy pod uwagę przede wszystkim stosunek do wartości. Tych wartości i zasad, o których tak wiele mówiliśmy w swoich wystąpieniach. To one dzisiaj wyznaczają kierunek europejskiego rozwoju.

Panie, Panowie!


Szczególnie niepokoiła nas sytuacja na Białorusi, co znalazło wyraz w wielu wystąpieniach i wypowiedziach. Nagminne łamanie wszystkich podstawowych zasad demokracji i praw człowieka na Białorusi jest nie do zaakceptowania. Naród białoruski od wieków współtworzy cywilizację europejską i wnosi do niej istotny wkład kulturowy. W pełni zasługuje na to, aby żyć w wolności, demokracji i sprawiedliwości. Czekamy kiedy dołączy do rodziny państw Rady Europy i będziemy mogli razem urzeczywistniać europejskie wartości.

Dlatego z tego miejsca chciałbym zwrócić się do wszystkich obywateli Europy, którzy nie mogą jeszcze korzystać z pełni przysługujących im praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pragnę przekazać im słowa nadziei i solidarności. Demokratyzacja życia na naszym kontynencie jest procesem nieodwracalnym. Jestem przekonany, że będzie ona zataczać coraz szersze kręgi.

Drodzy Państwo!

Z Warszawy płynie dziś mocne przesłanie, że Rada Europy jest organizacją prawdziwie paneuropejską. Instytucją, która jest gwarantem, że Europa będzie budować swą tożsamość w duchu dialogu, tolerancji, poszanowania praw jednostki i solidarności międzyludzkiej. Że będziemy kierować się tymi zasadami zarówno we własnych krajach, jak i w stosunkach z innymi państwami.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za twórczy wkład w wyniki Szczytu. W tej chwili najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie do świadomości społecznej treści i przesłania naszych obrad oraz przyjętych deklaracji i konwencji. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie warszawskiego szczytu.

Wyrażam wdzięczność wszystkim agendom Rady Europy i organizatorom za wysiłek włożony w jego przygotowanie. Dziękuję całemu personelowi technicznemu, tłumaczom, służbom bezpieczeństwa i wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu szczytu. Dziękuję również mediom za relacje z obrad i wyrażam przekonanie, że dorobek tego spotkania zostanie szeroko upowszechniony.

Trzeci Szczyt Rady Europy ogłaszam za zamknięty.