Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Łącznikowego Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGOs) posiadających statut uczestników przy Radzie Europy

Warszawa, sobota 14 Maja 2005

Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Łącznikowego INGOs odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie w sobotę 14 Maja 2005. Uczestnicy zgromadzą się przy pomniku Warszawskiego Getta w niedzielę rano 15 Maja.

To wydarzenie jest organizowane przez Komitet Łącznikowy, Dyrekcję Generalną Spraw Politycznych przy wsparciu Biura Informacji w Warszawie.

Komitet Łącznikowy jest organem przedstawicielskim Konferencji INGOs Rady Europy, który składa się z 374 międzynarodowych organizacji pozarządowych (INGOs), cieszących się statusem uczestników przy Radzie Europy.

Uczestnicy
Komitet Łącznikowy będzie reprezentowany przez 60 przedstawicieli, przewodniczących ugrupowań tematycznych INGOs, narodowych filii INGOs, posiadajacych status uczestników (ze Środkowo-Wschodniej Europy), krajowych organizacji pozarządowych, które współpracują z Generalną Dyrekcją Spraw Politycznych przy wdrażaniu programów pomocowych w Środkowo-Wschodniej Europie, jak również przez przedstawicieli niektórych, lokalnych organizacji pozarządowych.

Tematyka
Tematem posiedzenia będą “Międzynarodowe Organizacje Pozarządowe (INGOs) – aktorzy w Europie bez granic”. Zagadnienie to zostanie przedstawione przez wspaniałego mówcę podczas sesji plenarnej a ciąg dalszy będzie kontynuowany przez podobne warsztaty.

Zadania
Posiedzenie ma za zadanie identyfikację środków zbiorowego działania INGOs przy Radzie Europy i w Europie, jak na przykład interakje z różnymi organami Rady Europy, praca w systemie, działania prowadzone na szczeblu narodowym i europejskim itp.

Konkluzje
Oczekiwanym założeniem jest przyjęcie przez INGOs konkretnego planu działania na następne pięć lat.

05.2005