Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

-
Ten wywiad nie podlega ochronie z zakresu praw autorskich i przeznaczony jest do powszechnej publikacji

Wywiad z Alvaro Gil-Robles, Komisarzem Praw Człowieka

Rady Europy, 8 marca 2005 r.


Przeprowadzający wywiad: Panie Gil-Robles, jakie oczekiwania, jakie nadzieje wiąże Pan ze Szczytem w Warszawie?

Alvaro Gil-Robles: Szczyt Warszawski w moim mniemaniu stanowi historyczny moment dla przyszłości Europy. Budując Europę, tę wielką, polityczną Europę, musimy wiedzieć na jakich filarach ten projekt będzie spoczywał.

Dla mnie, jednym z tych filarów jest podtrzymanie fundamentalnych wartości, na których zrodziła się ta wielka przygoda lat pięćdziesiątych, które to figurują w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w Karcie Praw Człowieka oraz w Konstytucji Europejskiej.

Zatem Warszawa musi być momentem, w którym szefowie państw i rządów potwierdzą, że bez tych wartości nie można zrobić niczego dla przyszłości Europy, oraz że te wartości są najlepszym sposobem na przedłożenie europejskiego przekazu : oprócz wymiaru ekonomicznego i innych aspektów, Rada Europy ma najlepsze podstawy, by to zadanie wykonać, nie sama, nie sama oczywiście, ale wspólnie z Unią i innymi instytucjami europejskimi.

Jednakże kwestia dziedzictwa Rady Europy, po pięćdziesięciu latach, jest niewątpliwie bardzo ważna i nie wolno jej ignorować. Stanowi ona podstawę naszego przekazu dla przyszłych pokoleń - tego co możemy pozostawić naszym dzieciom, jak również innym krajom, które nas otaczają i które potrzebują tego fantastycznego doświadczenia, którym było zbudowanie demokratycznej Europy.