print

 

Pour pouvoir accder au contenu de ce site, vous devez activer Javascript dans votre navigateur
ou mettre jour votre version deFlash Player : Obtenir le Flash Player


 • Skupna izjava vodilnih Sveta Evrope ob zacetku praznovanj ob njegovi 60. obletnici

  Strasbourg, Francija,

  ''Svet Evrope je nastal pred 60 leti s ciljem vecje enotnosti njegovih clanic. Leto 2009 je prilonost, da se spomnimo tega jubileja in usmerimo pogled v prihodnost ter v izzive, ki jih ta prinaa,'' so izjavili Miguel ngel Moratinos, predsedujoci Odboru ministrov in panski minister za zunanje zadeve in sodelovanje, Llus Maria De Puig, predsednik Parlamentarne skupcine, in Terry Davis, generalni sekretar Sveta Evrope.

 • Zacetek sodnega leta Evropskega sodica za clovekove pravice s seminarjem

  Strasbourg, Francija,

  The Zacetek sodnega leta Evropskega sodica za clovekove pravice je uradno zaznamoval zacetek praznovanj ob 50. obletnici strasbourkega sodica. Seminarja ob tej prilonosti se je udeleilo sto petdeset uglednih osebnosti iz evropskih pravosodnih krogov. Predstavitev novega filma o sodicu.

 • 1. konferenca ministrov Sveta Evrope, pristojnih za socialno kohezijo

  Moskva, Rusija,

  V casu svetovne gospodarske krize so se srecali ministri drav clanic, pristojni za socialno kohezijo, da bi potrdili svojo predanost enakemu dostopu do vseh socialnih pravic, kar naj prispeva k stabilnosti in blaginji drube

  Vec informacij

 • ''Srednja in vzhodna Evropa kot obmocje demokracije, pravne drave in varstva clovekovih pravic''

  Szklarska Poreba, Poljska,

  Konferenca o vplivu Sveta Evrope na tranzicijo, 19892009

 • Predstavitev spletnih strani ob 50-letnici Evropskega sodica za clovekove pravice

  Strasbourg, Francija,

  V pocastitev 50-letnice Evropskega sodica za clovekove pravice se bo v letu 2009 zvrstilo vec pobud, med njimi 20. aprila predstavitev posebne jubilejne spletne strani, ki bo med letom dopolnjevana in posodabljana. Spletna stran je bila predstavljena na ta dan v spomin na ustanovitev sodica pred natanko petdesetimi leti, 20. aprila 1959, ob deseti obletnici Sveta Evrope.

 • Slovesnost v Parlamentarni skupcini v pocastitev 60. obletnice Sveta Evrope

  Strasbourg, Francija, 12.45

  Slovesnost vkljucuje: nagovor predsednika Parlamentarne skupcine Llusa Marie de Puiga, film z izseki iz najpomembnejih politicnih govorov z zasedanj, Evropsko himno v izvedbi komornega orkestra Opra du Rhin.

  Vec informacij o zasedanju Parlamentarne skupcine
  Film

 • Predstavitev spletnih strani ob 60-letnici Sveta Evrope

  Strasbourg, Francija,

  Predstavitev virtualnih odprtih vrat (monosti virtualnega ogleda vseh prostorov Sveta Evrope)

  Vec informacij

 • ''Prihodnost najstareje evropske organizacije''

  Pariz, Francija, 18.30 - 20.30

  Konferenci je predsedovala in jo vodila Catherine Lalumire, predsednica Evropske hie v Parizu in nekdanja generalna sekretarka Sveta Evrope. Na njej so med drugimi sodelovali Gabriella Battaini-Dragoni, generalna direktorica za izobraevanje, kulturo in dedicino, mladino in port pri Svetu Evrope, Paul Collowald, nekdanji dopisnik Le Monda iz Strasbourga in danes castni generalni direktor Evropske komisije in Evropskega parlamenta, Thibault Courcelle, raziskovalec geopolitike na Francoskem intitutu za geopolitiko pri Univerzi Pariz 8 in avtor doktorata z naslovom ''Svet Evrope, izzivi in predstave'', Jean-Pierre Gouzy, podpredsednik Evropske hie v Parizu, Jean-Louis Laurens, generalni direktor za demokracijo in politicne zadeve pri Svetu Evrope, in Paul Sabourin, profesor na Sorboni.

  Vec informacij

 • ''Svet Evrope gibalo demokracije''

  Bukareta, Romunija,

  Jubilejno srecanje in predstavitev publikacije Sveta Evrope ''Prirocnik o vrednotah za ivljenje v demokraciji''

  Vec informacij

 • Spominska slovesnost v pocastitev sprejetja londonskega statuta Sveta Evrope

  London, Zdrueno kraljestvo,

  Na slovesnosti v Lancaster Housu se je zbralo 200 gostov, med njimi visoki britanski dravni uradniki, veleposlaniki in voditelji Sveta Evrope.

  Ob tem sta potekala fotografska razstava o zgodovinskih trenutkih Zdruenega kraljestva in Sveta Evrope in seminar, posvecen mladim.

 • Nacionalni parlament: ''Evropa je vec, kot si mislite''

  Skopje, ''Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija'',

  Sobranje, Urad Sveta Evrope v Skopju in Evropsko gibanje prirejajo tekmovanje v retoriki za tudente prava. Uvodni nagovor na slavnostni akademiji ob zacetku prireditve je prispeval predsednik sobranja Trajko Veljanovski.

  Najbolji govori so nagrajeni z monografijo o sobranju in informativnim gradivom Sveta Evrope. Prireditev je neposredno prenaal tretji program makedonske nacionalne televizije.

 • Okrogla miza ''Varstvo clovekovih pravic 60 let od ustanovitve Sveta Evrope''

  Skopje, ''Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija'',

  Prirejajo jo sobranje, Urad Sveta Evrope v Skopju in podrunica Evropskega gibanja.

  V razpravi, ki jo je odprl predsednik sobranja Trajko Veljanovski in vodil Oliver ambevski, vodja nacionalne delegacije v Parlamentarni skupcini SE, je sodelovalo 40 poslancev, predstavnikov oblasti in nevladnih organizacij. Razprave je neposredno prenaal tretji program makedonske nacionalne televizije.

 • Razprava ''Gradimo Evropo za otroke in z njimi Vloga evropskih parlamentov pri spodbujanju in varovanju otrokovih pravic''

  Skopje, ''Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija'',

  Sobranje, Urad Sveta Evrope v Skopju in podrunica Evropskega gibanja prirejajo razpravo o Vlogi evropskih parlamentov pri spodbujanju in varovanju otrokovih pravic. Dogodek, ki ga je odprl predsednik sobranja Trajko Veljanovski ter vodila poslanka Ermira Mehmeti in Gjorgji Jovanovski iz Urada Sveta Evrope, pomeni uvod v razpravo med poslanci, nekdanjimi veleposlaniki v Strasbourgu, predstavniki oblasti, intelektualci in otroki. Neposredno jo je prenaal tretji program makedonske nacionalne televizije.

 • Skupni pravni prostor Sveta Evrope

  Sevilla, panija,

  Kongres v organizaciji panskega zdruenja profesorjev mednarodnega prava ter univerz v Sevilli in Huelvi, na katerem so profesorji in strokovnjaki za mednarodno pravo razpravljali o ''Skupnem pravnem prostoru Sveta Evrope''.
  Kongres je odprla Maud de Boer-Buquicchio, namestnica generalnega sekretarja Sveta Evrope. Uvodnicar je bil Marcelino Oreja, generalni sekretar organizacije med letoma 1984 in 1989. Srecanje je sklenil Lluis Maria de Puig, predsednik Parlamentarne skupcine, skupaj s predsednico andaluzijskega parlamenta Fuensanto Coves.
  Vec informacij

 • Kulturna prireditev ob 60. obletnici Sveta Evrope

  Madrid, panija,

  V okviru panskega predsedstva Odboru ministrov

 • 119. zasedanje Odbora ministrov

  Madrid, panija,

  Vec informacij

  Z zasedanjem Biroja Parlamentarne skupcine

 • Dan odprtih vrat v Palaci Evrope skupaj z muzejsko nocjo

  Strasbourg, Francija,

  Ob 14. uri predstavitev znamk francoske pote v pocastitev 60-letnice Sveta Evrope in 50-letnice Evropskega sodica za clovekove pravice

  Od 18. do 1. ure vodstvo po umetniki zbirki Sveta Evrope.

  Vec informacij

 • na seja finskega parlamenta

  Helsinki, Finska,

  Ob 20-letnici finskega clanstva v Svetu Evrope in njegovi 60. obletnici, z udelebo predsednice republike Tarje Halonen in drugih povabljencev; sledi sprejem, ki ga gosti predsednik parlamenta

  Vec informacij

 • Svet Evrope kot castni gost varavskega mednarodnega knjinega sejma

  Varava, Poljska,

  Stojnica v organizaciji Sveta Evrope in njegovega informacijskega urada v Varavi: ''Evropa je vec, kot si mislite''

  V okviru sejma je bil 20. maja organiziran koncert.

  Vec informacij
  Fotogalerija

 • Svet Evrope in reforma sodstva v Azerbajdanu

  Baku, Azerbajdan,

  Konferenca v organizaciji Azerbajdanske zveze pravnikov, Zveze sodnikov splonih sodic v Azerbajdanski republiki in Sveta Evrope je usmerjena v vlogo sodnikov pri uresnicevanju sodne prakse Evropskega sodica za clovekove pravice v praksi sodic v skladu z ukazom predsednika Azerbajdanske republike z dne 19. januarja 2006

 • Ministrska konferenca o medijih in novih komunikacijskih storitvah Novo pojmovanje medijev?

  Reykjavik, Islandija,

  Drubene, kulturne in tehnoloke spremembe, ki smo jim prica danes, mocno vplivajo na medije. Svet Evrope se je sklenil lotiti temeljnih vpraanj, ki bodo dolocila prihodnjo smer soocanja s temi novimi izzivi.

  Vec informacij

 • Fotografska razstava Desetletja Sveta Evrope

  Tbilisi, Gruzija,

  Ob 10. obletnici vstopa Gruzije v Svet Evrope in 60. obletnici organizacije

  Vec informacij

 • Stalni odbor Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti

  Ljubljana, Slovenija,

  Nadaljevanje madridskega ministrskega zasedanja (12. maja 2009)

  Vec informacij

 • Amicale zdruenje uslubencev Sveta Evrope koncert, na katerem sodelujeta orkester in zbor UNESCO

  Strasbourg, Francija, 19.30

  Koncert v polkroni dvorani Palace Evrope

 • 29. zasedanje konference ministrov za druino Sveta Evrope

  Dunaj, Avstrija,

  Tema konference:
  Javne politike v podporo nacrtovanju druine drubeni, ekonomski in osebni dejavniki

  Podteme:
  - Zakaj ima veliko Evropejcev manj otrok, kot si jih dejansko elijo: drubeni in ekonomski dejavniki
  - Druini prijazne politike: ukrepi za optimalen okvir
  - Neizpolnjena elja po otrocih: osebni dejavniki in korist za otroka.

  Vec informacij

 • 29. konferenca ministrov za pravosodje Sveta Evrope

  Troms, Norveka,

  Ministri za pravosodje bodo razpravljali o nacinih boja proti nasilju v druini, tako da bodo opredelili probleme ter oblikovali in spodbujali skupni pristop h govorjenju o tej temi ter k podpori rtvam.

  29. konferenca ministrov za pravosodje Sveta Evrope je prilonost za izmenjavo stalic o teh vpraanjih in opredelitev podrocij, na katerih bodo potrebna dodatna prizadevanja za obravnavo te problematike v Evropi.

  Vec informacij

 • Amicale zdruenje uslubencev Sveta Evrope spominska slovesnost in praznovanje

  Strasbourg, Francija, od 17.00

  Proslava v Palaci Evrope

 • Zasedanje Parlamentarne skupcine

  Strasbourg, Francija,

  Podelitev prve nagrade Parlamentarne skupcine za clovekove pravice ob razpravi Clovekove pravice v Evropi

 • ''Globalni izzivi za demokracijo''

  Strasbourg, Francija,

  Cetrta poletna univerza za demokracijo

  Vec informacij

 • ''Azerbajdan kulturno sodelovanje Sveta Evrope Prilonosti in perspektive''

  Baku, Azerbajdan,

  Program [en]

 • Sodelovanje na Festivalu SZIGET

  Budimpeta, Madarska,

  Evropski mladinski center Budimpeta v sodelovanju z Informacijskim in dokumentacijskim centrom Sveta Evrope na Madarskem deluje na podrocju ozavecanja irokega kroga mednarodne javnosti (predvsem mladih) o clovekovih pravicah, kar vkljucuje petdnevno ivo knjinico posveceno 60. obletnici organizacije. Ta priljubljeni evropski glasbeni festival na prostem obice kakih 400.000 ljudi. Fotogalerija

 • Mladinski dogodek

  Brdo pri Kranju, Slovenija,

  Ta mladinski dogodek, ki ga organizira evropski mladinski forum v sodelovanju z Uradom RS za mladino in Mladinskim svetom Slovenije, je prilonost za mladino, da proslavi estdeseto obletnico Sveta Evrope ter izkae spotovanje do e opravljenega dela Organizacije ob hkratnem podpiranju novega pristopa za prihodnost- pristopa, ki temelji na pravicah. Na mladinskem dogodku se bo zbrala mladina z vse Evrope, da bi se srecala s predstavniki Sveta Evrope in drugih ustreznih organizacij, kot tudi s strokovnjaki na podrocju mladinskih pravic. Dogodek predstavlja mesto za javno debato in diskusijo z namenom sprejetja skupnega stalica, slavnostne deklaracije evropske mladine o potrebi po na pravicah temeljecem pristopu do mladih, ki se jo bo predalo Svetu Evrope.

 • ''Kakna prihodnost za clovekove pravice in demokraticni ideal v Evropi? Vloga Sveta Evrope''

  Pariz, Francija,

  Konferenca v povezavi z Odborom za politicne zadeve Parlamentarne skupcine s predstavniki akademskih krogov, civilne drube in mladine. Nadaljevanje madridskega ministrskega zasedanja (12. maja 2009).

  Vec informacij

 • Dan odprtih vrat v Palaci clovekovih pravic v okviru Evropskih dnevov kulturne dedicine

  Strasbourg, Francija,

  Vec informacij

 • Zasedanje Parlamentarne skupcine

  Strasbourg, Francija,

  Razprava Parlamentarne skupcine o porocilu Odbora za politicne zadeve glede predlogov, ki izhajajo iz madridskih sklepov (e ni potrjeno)

 • Slovesnost v pocastitev 60. obletnice Sveta Evrope

  Strasbourg, Francija,

  Slovesnost z uradno proslavo, podelitvijo nagrad mladim za najbolje eseje, slavnostnim koncertom in praznovanjem.

  Vec informacij

 • 17. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti

  Strasbourg, Francija,

  Razprava o lokalni in regionalni demokraciji

 • Forum o izobraevanju o clovekovih pravicah

  Budimpeta, Madarska,

  Forum v organizaciji Direktorata za mladino in port v Evropskem mladinskem centru v Budimpeti bo mlade pritegnil k praznovanjem 60. obletnice Sveta Evrope ter utrdil izobraevanje o clovekovih pravicah med mladimi. Udeleuje se ga 200 strokovnjakov s podrocja izobraevanja o clovekovih pravicah, ki uporabljajo neformalne ucne pristope, kot jih ponuja Kompas, prirocnik za ucenje mladih o clovekovih pravicah.

 • 23. festival Prix Europa

  Berlin, Nemcija,

  Berlin gosti 23. festival Prix Europa, na katerem so nagrajene najbolje evropske televizijske in radijske oddaje ter produkcije novih medijev. Tema letonjega festivala, katerega zlati pokrovitelj je od leta 2006 generalni sekretar Sveta Evrope, je 60. obletnica Sveta Evrope.

  Vec informacij

 • Forum za prihodnost demokracije

  Kijev, Ukrajina,

  Tema: Volilni sistemi

  Vec informacij

 • Konferenca evropskih ministrov, pristojnih za lokalno in regionalno samoupravo

  Utrecht, Nizozemska,

  Vec informacij

 • Koncert mugam jazza

  Strasbourg, Francija, 19.30

  V dvorani Cit de la Musique et de la Danse bo nastopil pianist ahin Novrasli, zmagovalec jazz festivala v Montreuxu l. 2007

 • Forum medkulturnih mest

  Bari, Italija,

  Konferenca Lokalne skupnosti ter politike sprejemanja in integracije v Evropi in Sredozemlju

  Vec informacij