Back

Regional training course on Roma youth participation and self-organisation / Curs de formare regional în domeniul participării şi propriei organizări a tinerilor romi

Deadline for applications: 15 September 2017 at 18:00 CET / 15 Septembrie 2017, ora 18:00 CET
Chișinău, Republic of Moldova 25 - 28 October 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Regional training course on Roma youth participation and self-organisation / Curs de formare regional în domeniul participării şi propriei organizări a tinerilor romi

The Youth Department of the Council of Europe within the framework of the Roma Youth Action Plan project will organize a regional training course on youth participation and self-organisation of Roma young people from Republic of Moldova and Romania.

The current call for participants is relaunched with new dates for the training course to take place during 25 - 28 October in the Republic of Moldova.

Aiming to raise participants’ competences to support the self-organisation and participation of young Roma people in decision making processes at local and regional level, the training course will bring together 35 participants from both countries. The event among other is an opportunity for Roma and non-Roma youth, policy stakeholders (Roma and youth relevant authorities), including the national youth councils to ensure that double mainstreaming of Roma youth issues is addressed and supported.  

Capacity-building and the development of competencies of young Roma, organisations and networks has been a central part of the Roma Youth Action Plan project of Youth Department of the Council of Europe.

The deadline for submission of applications forms is by 15 September 2017 at 18:00 CET.  The working language of the training course is Romanian. All candidates must send their complete application form to Marius Jitea at [email protected]

Detailed information about the training course

Training course application form


Ca şi parte a Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP)  Departamentul de Tineret al Consiliului Europei  va organiza un curs de formare regional ce are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi din Republica Moldova şi România. Cursul de formare va avea loc în perioada 25 – 28 Octombrie la Chişinău în Republica Moldova.

Având ca scop scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi, cursul de formare se doreşte a fi o oportunitate de identificare a proceselor de politică publică în care tinerii romi să fie implicaţi iar specificităţile tinerilor romi să devină parte a proceselor de politică de tineret la nivel national şi local.

Cursul de formare va aduce împreună 35 de participanţi din ambele ţări. Evenimentul este o oportunitate pentru tineri (atât romi cât şi tineri ce nu şi-au declarat apartenenţa etnică), pentru decidenţi de la nivel local şi naţional( structuri de reprezentare ale romilor şi autorităţi locale cu resposnabilităţi în domeniu) şi pentru Consiliile Naţionale de Tineret să se asigure că specificităţile tinerilor romi în politicile publice sunt incluse şi susţinute. 

Creşterea capacităţii organizaţionale şi dezvoltarea competenţelor tinerilor romi, a organizaţiilor şi reţelelor acestora reprezintă elementul central al Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP)  al Departamentul de Tineret al Consiliului Europei.

Termenul limită pentru trimiterea aplicatiei este 15 Septembrie 2017, ora 18:00 CET. Limba de lucru a cursului va fi limba română. Toţi cei interesaţi trebuie să-şi trimită aplicaţiile la adresa de email : [email protected]

Informatii detaliate despre acest curs de formare

Formular de canditatură


RYAPlogo


YDlogo


EYFlogo

 


ENTERlogo


YPAlogo


YPClogo


NoHatelogo


Compasslogo