Back

Проєкт Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» оголошує тендерну процедуру закупівлі послуг з веб-дизайну та розробки онлайн платформи Центральної виборчої комісії для навчання та підвищення обізнаності про вибори

Київ, Україна 06 липня 2020
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Shutterstock

Shutterstock

Проєкт Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» (далі – «Проєкт»), що наразі впроваджується у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки, оголошує конкурсну процедуру закупівлі послуг з веб-дизайну та розробки онлайн платформи Центральної виборчої комісії для навчання та підвищення обізнаності про вибори.

Очікуваний строк дії контракту: 22 липня 2020 року – 31 грудня 2020 року.

Тендерні пропозиції мають бути надіслані на електронну адресу REPU@coe.int  з темою листа “TENDER_ DEVELOPMENT_ONLINE_PLATFORM” до 23:59 19 липня 2020 року (за київським часом).

Будь-які запитання щодо цього тендера мають бути надіслані до 23:59 12 липня 2020 року (за київським часом) виключно на електронну адресу: REPU@coe.int з темою листа: “QUESTIONS_ DEVELOPMENT_ONLINE_PLATFORM”.

Критерії відповідності постачальника послуг

 • юридична особа, окрім консорціуму;
 • попередній досвід у сфері вебдизайну та веб-розробки в Україні.

Критерії оцінки і відбору

 • Якість пропозиції (70%), зокрема:
 • (35%) професійне портфоліо та релевантний попередній досвід у сфері веб-дизайну та веб-розробки, попередній досвід веб-розробки та програмування освітніх онлайн платформ буде перевагою;
 • (35%) технічна пропозиція (технічні та людські ресурси, що будуть задіяні для надання послуг у повному обсязі; пропоновані методи роботи).
 • Фінансова пропозиція (30%).

Рада Європи залишає за собою право проводити співбесіди з правомочними учасниками тендерної процедури.

 

Документи, які необхідно надати

 • Заповнений та підписаний примірник Договору про залучення (Act of Engagement) (див. додаток нижче);
 • Тільки для учасників тендеру, які сплачують ПДВ: розрахунок вартості, у якому відображена фінансова пропозиція, відповідно до вимог розділу C Тендерної специфікації (див. додаток нижче);
 • Детальне професійне портфоліо англійською мовою, яке чітко підтверджує, що учасник тендерної процедури задовольняє критерії відповідності;
 • Реєстраційні документи (скановані копії оригіналів українською та/або англійською мовою);
 • Приклади / посилання на вебсайти / онлайн платформи / програми для завантаження тощо, раніше розроблені учасником;
 • Технічна пропозиція, що має містити опис технічних та людських ресурсів (включно з резюме працівників, яких пропонується залучити до виконання завдання), що будуть задіяні для надання послуг у повному обсязі, а також має підтверджувати спроможність постачальника надати послуги відповідно до Додатку I до Договору про залучення – Технічне завдання (Appendix I to the Act of Engagement – Technical assignment) (див. додаток); пропоновані методи роботи.

Всі документи, окрім сканованих копій реєстраційних документів українською мовою, мають бути подані англійською мовою. Недотримання цієї вимоги призведе до виключення із тендерної процедури.   

Повна інформація щодо умов цього тендерного оголошення – у додатках до нього:

 1. Умови тендера/Тендерна специфікація (Tender file) (англійська мова)
 2. Договір про залучення (Act of Engagement) (англійська мова)
 3. Додаток І до Договору про залучення – Технічне завдання (Appendix I – Technical assignment) (англійська мова)
 4. Додаток ІІ – примірник/щаблон Акту здачі-прийняття послуг (Appendix II to the Act of Engagement – Act of Acceptance template) (англійська мова)

Контактна інформація Контактна інформація
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62

            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form