Back

Проєкт Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» оголошує тендерну процедуру закупівлі послуг з розробки та організації фокус-груп з молодими виборцями для підтримки ефективного проведення Центральною виборчою комісією комунікаційної та інформаційно-просвітницької кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні

Київ, Україна 04 вересня 2020
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Проєкт Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» оголошує тендерну процедуру закупівлі послуг з розробки та організації фокус-груп з молодими виборцями для підтримки ефективного проведення Центральною виборчою комісією комунікаційної та інформаційно-просвітницької кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні

Проєкт Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» (далі – «Проєкт»), що наразі впроваджується у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки, оголошує тендерну процедуру закупівлі послуг з розробки та організації фокус-груп з молодими виборцями для підтримки ефективного проведення Центральною виборчою комісією комунікаційної та інформаційно-просвітницької кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні.

 

Очікуваний строк дії контракту: 15 вересня 2020 року – 15 жовтня 2020 року.

 

Тендерні пропозиції мають бути надіслані на електронну адресу REPU@coe.int  з темою листа “TENDER_FOCUS_GROUPS” до 23:59  10 вересня 2020 року (за київським часом).

 

Будь-які запитання щодо цього тендера мають бути надіслані до 23:59 8 вересня 2020 року (за київським часом) виключно на електронну адресу: REPU@coe.int з темою листа: “QUESTIONS_FOCUS_GROUPS”.

 

Критерії відповідності постачальника послуг

 • юридична особа, окрім консорціуму;
 • попередній досвід у розробці та проведенні фокусгруп в Україні.

Критерії оцінки і відбору

 • Якість пропозиції (70%), зокрема:
 • (35%) професійне портфоліо та релевантний попередній досвід у розробці та проведенні фокус-груп в Україні. Попередній досвід проведення опитувань та фокус-груп з виборчої тематики буде перевагою;
 • (35%) технічна пропозиція (технічні та людські ресурси, що будуть задіяні для надання послуг у повному обсязі; пропонована методологія проведення фокус-груп).
 • Фінансова пропозиція (30%).

Рада Європи залишає за собою право проводити співбесіди з правомочними учасниками тендерної процедури.

Документи, які необхідно надати

 • Заповнений та підписаний примірник Договору про залучення (Act of Engagement) (див. додаток нижче);
 • тільки для учасників тендеру, які сплачують ПДВ: розрахунок вартості, у якому відображена фінансова пропозиція, відповідно до вимог розділу C Тендерної специфікації (див. додаток нижче);
 • реєстраційні документи (скановані копії оригіналів українською та/або англійською мовою);
 • детальне професійне портфоліо англійською мовою, яке чітко підтверджує, що учасник тендерної процедури задовольняє критерії відповідності;
 • посилання на аналітичні звіти раніше проведених опитувань та фокусгруп;
 • технічна пропозиція, що має містити опис технічних та людських ресурсів (включно з резюме працівників, яких пропонується залучити до виконання завдання), що будуть задіяні для надання послуг у повному обсязі, та пропонована методологія виконання роботи.

Всі документи, окрім сканованих копій реєстраційних документів українською мовою, мають бути подані англійською мовою. Недотримання цієї вимоги призведе до виключення із тендерної процедури.   

Повна інформація щодо умов цього тендерного оголошення – у додатках до нього:

 1. Умови тендера/Тендерна специфікація (Tender file) (англійська мова)
 2. Договір про залучення (Act of Engagement) (англійська мова)

Контактна інформація Контактна інформація
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62

            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form