Опубліковувач Опубліковувач
Back

HELP konference 2015

Štrasburku, Francie 05/06/2015
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
HELP konference 2015

Letošní konference programu HELP se uskuteční ve dnech 4. až 5. června 2015 ve Štrasburku. Program konference bude zaměřen na spolupráci mezi profesemi - "Spolupráce mezi právními a jinými profesemi při výuce v oblasti lidských práv", a je připravovaný pod předsednictvím Bosny a Hercegoviny v Radě Evropy.

V rámci programu HELP je vyvinuto a také nadále vyvíjeno mnoho osnov, které zahrnují meziprofesní aspekty (např. kurzy o azylovém a uprchlickém právu, bioetice, právech dětí, opatření nahrazující omezení osobní svobody). Další diskuze je zapotřebí o otázkách včlenění jiných, než právních profesí a jejich odbornosti do výuky lidskoprávních otázek.

Výroční konference poskytuje prostor pro diskuzi mezi všemi členy a partnery o způsobech vedoucích ke zlepšení výsledků výuky, používání Evropské úmluvy o lidských právech na národní úrovni, a o zlepšení spolupráce mezi národními a mezinárodními organizacemi. V průběhu konference budou diskutována také doporučení a metodologie výuky v oblasti lidských práva.

Pracovním jazykem konference bude jazyk anglický, francouzský a ruský.

Konečná zpráva z výroční konference roku 2014 je k dispozici zde.


Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Пройдіть онлайн HELP курси!

Безкоштовна реестрація на курс

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Шукаєте новини з 2014 року?

Отримати канал новин тут!

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту