Часті питання про справедливу компенсацію

У загальних рисах слід зазначити, що виплата сум, присуджених Європейським судом з прав людини щодо справедливої компенсації, разом з можливими відсотками за прострочення, є частиною виконання остаточних постанов і рішень Суду. Виплата контролюється Комітетом міністрів.

Сума призначеної компенсації, валюта, бенефіціар, терміни для виплати і призначення платежу, а також процентна ставка за прострочення визначаються в рішенні, винесеному Судом.

Умови оплати не можуть бути змінені в односторонньому порядку і є обов’язковими для держави без винятку. Проте, в дуже специфічних ситуаціях, умови оплати, що відрізняються від тих, які передбачені в рішенні, приймаються за умови, коли сторони домовилися про таке (наприклад, інше призначення або валюта платежу).

У разі будь-якого питання або проблеми, що стосується сплати справедливої компенсації, присудженої Європейським судом з прав людини, або відсотків за прострочення, де це можливо, будь ласка, звертайтесь у Відділ виконання рішень по факсу (+33 (0) 3 88 41 27 93), поштою (Conseil de l’Europe, Service de l’Exécution des Arrêts, F-67075 STRASBOURG CEDEX) або електронною поштою ([email protected]).

Процедура, яку належить виконати для отримання виплати справедливої компенсації, присудженої Європейським судом з прав людини

Сума справедливої компенсації, яку Європейський суд з прав людини присудив, не була виплачена в повному обсязі