Futbol Maçlarında ve diğer Spor Etkinliklerinde Bütünleşik bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Anlayışı Sözleşmesi

Sözleşmenin amacı futbol ve diğer spor karşılaşmalarında, çok sayıda paydaşın bir işbirliği etiği dahilinde ortak olduğu, emniyet, güvenlik ve hizmet alanlarında bütünleşik bir yaklaşım içerisinde tüm bireyler için güvenli ve rahatlatıcı bir ortam oluşturmaktır.


Avrupa Konseyi Spor ve Etik web sayfası