Vallianatos and others v. Greece  | 2013

Same-sex couples win the right to enter civil partnerships

Dedicated to the reverential eyes of all couples in love, this decision of the ECHR profoundly changed the perception of same-sex couple love from mere sex to family love.

Grigoris Vallianatos - Photo: Grigoris Vallianatos (private collection)

Background

Grigoris Vallianatos and his partner Nikolaos believed that Greece’s law on civil partnerships was discriminatory because it excluded same-sex couples.

The 2008 law allowed for a form of official union, other than marriage, but only for different-sex couples.

Grigoris and Nikolaos – along with several other same-sex couples – decided to take a case to the European Court of Human Rights challenging the Greek government’s policy.

Judgment of the European Court of Human Rights

The European court found that Greece had failed to show why it was necessary to prevent same-sex couples from entering civil partnerships. It ruled that Greece had discriminated against Grigoris and Nikolaos and the other couples.

Follow-up

In response to the European court’s judgment in Grigoris and Nikolaos’s case, the Greek Government passed a new law in 2015 that gave same-sex couples the right to enter civil partnerships.

Themes:

İlgili örnekler

Avrupa Mahkemesi kararı cinsiyet değiştirme ameliyatı için kısır olma zorunluluğuna son verdi

Bir Türk mahkemesi transseksüel bir erkek olan Y.Y.’nin kısır olmadığı için cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasına izin vermeme kararı aldı. Avrupa mahkemesi bu yasal zorunluluğun gereksiz olduğunu söyledi. Mahkeme Türkiye’nin yıllarca Y.Y.’nin cinsiyet değiştirme ameliyatı olma fırsatını reddederek onun insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Bu karara karşı Türkiye cinsiyet değiştirme...

Read more

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Jeffrey Dudgeon 14 yaşından beri, cinselliği suç kabul edildiğinden, taciz edilme, şantaj, acı çekme ve psikolojik stres korkusu içindeydi. Polis evine baskın düzenledi ve kendisini saatlerce sorguya çekti. Örnek teşkil eden bir dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasanın Dudgeon’un özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Kuzey İrlanda 1982 yılında eşcinselliğin yasal olduğunu...

Read more