2010 yılında Avrupa Konseyi Kültür Rotası olarak tescillenmiştir

 

Dokuz asır önce, Robert de Molesme Aziz Benedikt’in şu fikirlerinin ışığında Citeaux’da “Yeni Manastır’ı” kurdu: dünyadan uzak dua et ve ihtiyacın kadarıyla yaşa. Burgundy’de 1098’de atılan temellerinin ardından Sistersiyen Tarikatı Avrupa’da çok hızlı bir yayılma yaşadı ve 750 manastır kilisesi ve 1000 manastırı tüm rahip ve rahibeleri ile bir araya getirmeyi başardı.

 

Miras

Sistersiyen Tarikatı günümüzde hala Roma Kilisesi ve Avrupa devletlerinin merkezinde bulunan zengin bir mirası temsil etmektedir. “Ak Keşişler” Orta Çağ’dan beri yaptıkları ahırlarda, mahzenlerde, değirmenlerde ve dökümhanelerde son derece gelişmiş hidrolik ve tarımsal teknikleri kullanarak Avrupa’nın bilgi birikimine ve sanatına önemli katkıda bulunmuşlardır.

 

Nasıl giderim?

Gezginleri Sistersiyen mirasını anlamaya ve öğrenmeye çağırıyoruz. Kırsal turizm alanlarını ziyaret ederek, eğitim ve kültür etkinliklerine katılarak, yeni kültürel miras koruma ve kalkındırma dijital araçlarını kullanarak çağımızın miras aldığı Sistersiyen kültürünü öğrenin.

Avrupa Konseyi değerleri

“Avrupa Sistersiyen Kiliseler ve Alanlar” Derneği ve üyeleri, somut ve somut olmayan Sistersiyen mirasını korumak için çalışmaktadırlar. Bu dernek mevcut durumları ne olursa olsun hem binalar hem de binaların çevresi dahil olmak üzere tarihi mirasın korunumuna katkı sağlamaktadır. Özellikle 12. ve 13. Yüzyılda Sistersiyenlerin Avrupa’daki rolünü daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlamaktadırlar. Dernek, Sistersiyen dini hayatının eşsiz kimliğini entelektüel ve dinsel boyutlarında ele alıp, tarikatın Teknik dehasını, dikkat çeken yönetim anlayışlarını, inşa ve kalkınma yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır.

 

European Charter of Cistercian Abbeys and Sites
Hostellerie des Dames
FR-10310 Clairvaux (FRANCE)
info@cister.eu 

Dominique MANGEOT, Başkan
Michel DUBUISSON, Proje Müdürü

Resmi internet sitesi
www.cister.net


Destek ile: