Geri

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Üzerine Meslek İçi Eğitim

Samsun 9-10 Eylül 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Üzerine Meslek İçi Eğitim

09-10 Eylül 2022 tarihlerinde “Ceza adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” Projesi kapsamında Samsun’da bir sıralı eğitim aktivitesi gerçekleştirilmiştir. 131 hâkim ve savcı, özgürlük ve güvenlik hakkı ile gerekçeli karar üzerine meslek içi eğitimi almıştır.

Eğitimler, proje kapsamında bu konuda daha önce eğitim alan, Türkiye Adalet Akademisi’nin tecrübeli eğiticileri tarafından verilmiştir. Eğitim oturumlarında gerçekleştirilen grup çalışmaları esnasında canlı tartışmalar gerçekleşmiştir. Projenin ulusal danışmanları da uygulanmakta olan metodolojiyi gözlemlemek adına eğitimlerde yer almıştır.

Eğitim faaliyetinin açılışı Samsun Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili’nin konuşmalarıyla yapılmıştır.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Sn. Pınar Başpınar açılış konuşmasında “İyi gerekçelendirilmiş kararlar, kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının güvence altına alınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda yargılamaların adil olması açısından da çok önemlidir ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttırır” yorumunu yapmıştır.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sn. Muhittin Özdemir de “Uygulamaya dayalı eğitim modeli; Akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu modelin merkezinde de, dava dosyalarının iyi analizi, delillendirme ve gerekçe yazımı bulunmaktadır. Hukuk metodolojisine uygun karar yazımı, bir hukuki gerekçelendirmenin temelinde kaleme alınmış yargı kararlarının ortaya konulması denetlenilebilirliği artıracaktır. Hukuk metodolojisine uygun karar yazımı, bir hukuki gerekçelendirmenin temelinde kaleme alınmış yargı kararlarının ortaya konulması denetlenilebilirliği artıracaktır” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.