Geri

Türkiye Adalet Akademisinin Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Eğiticileri için Ceza Adaleti Alanında Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Sapanca 27 - 30 Mart 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye Adalet Akademisinin Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Eğiticileri için Ceza Adaleti Alanında Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamında yüz yüze bir eğitici eğitimi düzenledi. Türkiye Adalet Akademisinin yarı zamanlı ve tam zamanlı 42 eğiticisinden oluşan iki ayrı gruba yönelik 4 günlük içerik ve yönteme ilişkin eğitici eğitimi 27-30 Mart 2022 tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirildi.

Bu faaliyet ile, eğiticilerin, gerekçeli kararlar ile özgürlük ve güvenlik hakkı üzerine seçilen modüller için yetişkin eğitimi metodolojisi konusundaki becerilerini arttırmaları amaçlanmıştır. Bahsi geçen modüller, Türkiye Adalet Akademisinin iş birliği ile proje kapsamında geliştirilmiş olup; bu eğitim, Avrupa Konseyi uzmanlarının modüller üzerine yaptıkları etkileşimli sunumlardan, ardından katılımcıların edindikleri bilgileri uygulamalarını sağlamak için bir farazi duruşma alıştırması ve ikili sunumlardan oluşmuştur.

Eğitim, Adalet Akademisinin etkileşimli metodolojileri içeren uygulamalı bir müfredatı tamamlama çabalarına katkıda bulunacaktır. Bu etkinliğe katılan tam zamanlı ve yarı zamanlı eğiticiler, proje kapsamında güncellenen veya yeni geliştirilen müfredat, modül, metodoloji ve materyallere dayalı olarak sulh ceza hâkimleri de dâhil olmak üzere toplamda yaklaşık 1500 hâkim ve savcıya eğitim vereceklerdir.

Bu etkinlik, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.