Geri

Türkiye Adalet Akademisi için Ceza Adaleti Alanında Eğitici Eğitimi

Ankara 25 Mart 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye Adalet Akademisi için Ceza Adaleti Alanında Eğitici Eğitimi

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, “Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi (CAS-II)” projesi kapsamında yüz yüze eğitici eğitimini başlattı. Ceza adaleti alanındaki modüller ve interaktif metodolojilere odaklanan beş günlük eğitim, her biri 20 eğitimciden oluşan iki grup için art arda 15-26 Mart tarihleri arasında düzenlendi.

Eğitim, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sn Muhittin Özdemir ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn Cristian Urse tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Akademinin ilk hedefinin eğitim kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayan Sn Özdemir, “Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu eğitim; hem yetişkin eğitimine yönelik temel ilkelerin görülmesi, hem de taslakları hazırlanan modüllerde yer alan etkinliklerin grup çalışmalarıyla uygulanacak olması yönüyle bundan sonraki eğitimlerimiz açısından önem taşımaktadır.” dedi.

Eğitim, sulh ceza hâkimliği ve gerekçeli karar yazımı olmak üzere seçilen modüllere ilişkin yetişkin eğitim metodolojisi hakkında Adalet Akademisinin tam zamanlı ve yarı zamanlı eğitmenlerinin becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu modüller, Adalet Akademisi ile işbirliği içinde proje kapsamında geliştirilmiştir. Eğitim kapsamında, Avrupa Konseyi uzmanları tarafından yapılan modüller hakkında interaktif sunumlara ve katılımcıların eğitim kapsamında edindikleri bilgileri uygulayabilmeleri için de ikili sunum ve farazi duruşma çalışmalarına yer verilmiştir. 

Eğitim, Adalet Akademisinin uygulama temelli ve interaktif metodolojilere yer veren bir müfredat uygulama çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Bu eğitici eğitimi, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.