Geri

“YÜKSEK TEMYİZ MAHKEMELERİNDE MÜKEMMELİYET” KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara 4 Haziran 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“YÜKSEK TEMYİZ MAHKEMELERİNDE MÜKEMMELİYET” KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yüksek temyiz mahkemelerinde mükemmeliyet konusunda uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmasını ve konunun derinlemesine irdelenmesini hedefleyen “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” konulu uluslararası sempozyum 4 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyumla Türk yargı profesyonellerinin ve Yargıtayın bu alandaki bilgi birikiminin zenginleştirilmesi amacıyla Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi (NCSC), Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ), Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Konsorsiyumu ve İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesinin görüşlerinden faydalanıldı.

 

Sempozyumda açılış konuşmalarını Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve 1. Ceza Dairesi Başkanı Sn. Osman ATALAY, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Cristian URSE ve Yargıtay Başkanı Sn. Mehmet AKARCA yaptı. Sn. AKARCA yaptığı açılış konuşmasında, yargı sisteminin temelinin halkın mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hâkimlerin dürüstlüğüne ve yargılama süreçlerinin etkinliğine duyduğu güvene dayalı olduğunu vurgulayarak son yıllarda Yargıtay tarafından yürütülen reform çalışmalarının etik, şeffaflık ve yargının etkinliği olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edildiğini belirtti. Açılış konuşmalarının akabinde Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Sn. Eyüp YEŞİL ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sn. Adem ALBAYRAK’ın oturum başkanlığını yaptığı iki oturum düzenlendi.

 

Sempozyumda Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları dâhil olmak üzere 90’ı aşkın katılımcı yer aldı. Konuşmacılar arasında Yargıtay Genel Sekreteri Sn. Fevzi YILDIRIM, Avrupa Konseyi Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu Eski Başkanı ve Büro Üyesi Sn. Georg STAWA, Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi Mahkeme Danışmanlığı Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Sn. Daniel HALL, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa SALDIRIM, Amerikan Hâkimler Derneği Yürütme Kurulu ve Yöneticiler Kurulu Seçilmiş Başkanı ve Guam Yüksek Mahkemesi Eski Mahkeme Başkanı Sn. Robert J. TORRES ile Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) İspanya Temsilcisi ve İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi İkinci İdare Hukuku Dairesi Kıdemli Hâkimi Sn. Manuel FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA vardı.

 

Bu proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. Projenin son yararlanıcısı Yargıtaydır. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.