Geri

İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine İkinci Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul 16 - 17 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine İkinci Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

25 ve 26 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara'da hibrit etkinlik format ile gerçekleştirilen Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısının ilkinin ardından, 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da yine hibrit toplantı şeklinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden hâkimler ve savcılar olmak üzere Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi ve Teknoloji Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Türk Ceza Hukuku Derneğini temsilen savunma avukatları ve projenin ulusal ve uluslararası danışmanlarının katılımıyla ikinci Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyet, siber suçlarla ilgili olarak adli işlemlerin tüm aşamalarında karşılaşılan ortak zorlukların, bilginin ve deneyimin paylaşılması yoluyla ilgili ulusal kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Toplantının ilk gününde, yukarıda ismi geçen kurumların temsilcileri, sahada tespit ettikleri sorunlar hakkında bilgi vererek toplantıya katkı sağlamış ve uluslararası danışmanlar tarafından bilgisi verilen iyi uygulamaları tartışmışlardır.

Toplantının ikinci ve son gününde ise temsilciler, bir önceki gün ele alınan iyi uygulamalar yönüyle, çalışma gruplarına katılarak siber suçların adli süreçlerinde önemli rol oynayan kamu ve özel kurumlar arasında en etkin ve yararlı koordinasyon ve iş birliğini sağlamak için olası çözümlere odaklanmıştır.

İki gün süren bu toplantılarla, katılımcı kurumlar diğer kamu kurumlarının karşı karşıya olduğu zorluklar ve özellikle bilişim suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması sürecinde kendi aralarındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmuşlardır.

Konuyla ilgili tüm koordinasyon toplantılarının tamamlanmasının ardından siber suçlar konusunda kapsamlı bir koordinasyon raporu hazırlanacaktır.

Bu toplantıyı, Siber Suç Bürolarının bulunduğu altı farklı şehirde altı adet daha toplantı takip edecektir.

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.