Geri

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitim Modüllerinin Pilot Uygulaması Düzenlenmiştir

Ankara 11 - 12 Mayıs 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitim Modüllerinin Pilot Uygulaması Düzenlenmiştir

11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da yaklaşık 85 hâkim ve savcı için gerekçeli kararlar ve özgürlük ve güvenlik hakkı üzerine geliştirilen hizmet içi eğitimi modüllerinin pilot uygulaması yapılmıştır. Açılış konuşmaları Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Yasal İş Birliği Standartlarının Uygulanması Bölümü Daire Başkanı Frederic Dolt tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmasında Sn. Dolt eğitimlerde edinilen insan hakları standartları bilgisinin uygulanmasının ve bunun gerçek değişime yol açmasının öneminden bahsetmiştir.

Eğitimler Avrupa Konseyinin bu projesi ile eğitilmiş olan tecrübeli Türkiye Adalet Akademisi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Pilot eğitim seminerinde katılımcı hâkim ve savcılara proje kapsamında geliştirilen “Makul Şüpheye ilişkin Kılavuz: Tutukluluk Gerekçeleri ve Tutukluluğa Alternatif Tedbirler” ve “Tutukluluk İşlemlerinde Usuli Güvencelere ilişkin Kılavuz” dağıtılmıştır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.