Geri

Ulusal İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

Ankara 23-24 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ulusal İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

“Ulusal İçtihat Forumu” 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında Ankara’da, Yargıtay binasında gerçekleştirildi. İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı etkinliğe Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Genel Sekreter Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, ulusal akademisyenler ve bölge adliye mahkemelerinin başkanları katıldı.

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca forumda yaptığı açış konuşmasında adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla yıl içinde sırasıyla Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep’te düzenlenen bölgesel içtihat forumlarının adli yargı sisteminin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasına ve sorunların ayrıntılı bir şekilde saptanmasına olanak tanıdığını ifade ederek düzenlenen ulusal içtihat forumunun yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine ve aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da artıracağına işaret etti. Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardının olması gerektiğine dikkat çeken Akarca, “Hâkimlerin başarısı, tüm hâkimler için eşit şekilde belirlenmiş standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.” dedi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel ise konuşmasında temyiz mahkemelerinin önemini şu sözleriyle ifade etti: “Günümüzde temyiz mahkemelerinin görevi, yalnızca kararların hukuka uygunluğunu denetlemekle sınırlı değildir. Bunun ötesinde, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanmasında, içtihat tutarlılığının geliştirilmesinde, belge yönetimi etkinliği ve güvenliğinin sağlanmasında ve yargı denetiminde makul olmayan gecikmelerin önlenmesinde kilit rol oynarlar.” Poirel, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığının özellikle ülke çapında içtihat birliğini geliştirmek başta olmak üzere bazı sistem ve süreçlerini yeniden yapılandırmak üzere büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

 

Açış konuşmalarında söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; ihtilafları çözme, hakkın tespiti ve hak sahibine doğru şekilde teslimi, kararlardaki isabet oranlarının yükseltilmesi, adaletin adil bir biçimde tecellisi ve yargıya istikamet veren istikrarlı içtihatların oluşturulması konularında Yargıtaya ve yüksek mahkemelere son derece önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Yargıtayın “yüksek içtihat mahkemesi” olduğunu belirten Bozdağ, Yargıtay içtihatlarının hukuki güvenilirliği sağlama konusunda önemli rol oynadığını vurguladı. Etkinlikte Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de açış konuşması yaptı. Açış konuşmalarının ardından Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Bölgesel İçtihat Forumlarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi” konusunda sunum yaptı.

 

Etkinliğin ilk gününde Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi Eski Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, “Slovenya’da Filtraj Mekanizmaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Danışmanı Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, “İçtihat Birliğinin Sağlanması Açısından Avrupa Konseyi Standartları ile Türk Yargı Sisteminin Karşılaştırılması”, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım ise “Grup Çalışmalarında İzlenecek Yöntem ve ‘İzleme Çalışma Grubu’nun İşlevi” konularında sunum yaparak katkı sağladılar.

 

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı içtihat forumunun ikinci gününde; mevzuat, eğitim, özel hukuk: bireysel başvuru ihlalleri ile medeni usul hukuku ve maddi hukuka ilişkin içtihat birliğini sağlamaya yönelik konular, ceza hukuku: bireysel başvuru ihlalleri ile usul hukuku ve maddi hukuka ilişkin içtihat birliğini sağlamaya yönelik konular, içtihat tutarsızlıklarının önlenmesine ilişkin çalışma usulleri ile sistemin işleyişine ilişkin konular ve Yargıtay İçtihat Merkezi’nin geliştirilmesine ilişkin konularda yapılan grup çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.