Geri İzleme kurulu üyeleri için eğitim müfredatı ve materyallerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesine yönelik çalışma grubu toplantısı

Ankara 29 Nisan 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İzleme kurulu üyeleri için eğitim müfredatı ve materyallerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesine yönelik çalışma grubu toplantısı

İzleme kurulu üyeleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, seçilen üniversitelerden akademisyenler, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Ulusal Önleme Mekanizması temsilcileri, bir infaz hâkimi ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörlerinden oluşan çalışma grubu, güncellenen İzleme Kurulları El Kitabına ilişkin görüşlerini paylaştı. Çalışma grubu izleme kurulu üyeleri için eğitim müfredatı ve materyallerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi amacıyla ilk kez toplandı ve tüm üyeler aktif katılım göstererek verimli tartışmalar yürüttü.

29 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen bu toplantıyla, izleme kurulları için yeni bir eğitim müfredatı oluşturulması ve mevcut modül ve materyallerin gözden geçirilmesine ilişkin faaliyetlere başlanmış oldu. Söz konusu çalışma grubu, izleme kurullarına yönelik eğitim müfredat ve materyallerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde verilecek aşamalı eğitimlerde de aktif rol alacak. Bu eğitimlerle sivil izleme sisteminin kalitesinin artırılması ve izleme kurulu üyelerinin icra ettikleri ceza infaz kurumu izleme faaliyetlerine ilişkin kapasite, bilgi ve becerilerini güçlendirerek sivil izleme faaliyetlerinin Avrupa’daki iyi uygulama örnekleri ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İzleme kurullarının eğitimi ve kapasite geliştirme faaliyetlerine dijital platformun oluşturulması ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Komitesi standartlarına ilişkin Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kursunun ulusal mevzuat doğrultusunda adapte edilmesi ile başlanıldı – hem platformun hem de HELP kursunun yakın zamanda faal hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, izleme kurullarına yönelik sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturulması amacıyla, şeffaf bir süreç sonunda Türkiye genelinde seçilen 8 (sekiz) üniversite ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında bölgesel eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin bir İş Birliği Protokolü imzalandı.

Söz konusu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Türkiye’de Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.