Geri Ceza infaz kurumu izlemesinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin araç seti tamamlandı

Ankara 17-18 Kasım 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ceza infaz kurumu izlemesinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin araç seti tamamlandı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden sivil izleme kurulu üyeleri, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ulusal Önleme Mekanizması, infaz hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu temsilcilerinden oluşan çalışma grubu, sivil izleme kurulları için hazırlanan taslak izleme araç kitini tartışmak üzere 17 – 18 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi.

Yeknesak bir metodoloji ve araç setinin oluşturulması ve ceza infaz kurumu izlemesinin tüm aşamalarını (hazırlık, ziyaret, raporlama ve takip) kapsayan asgari standartların belirlenmesi, sivil izleme kurullarına, ceza infaz kurumlarındaki koşul ve muamelenin uluslararası standart ve ulusal mevzuatla uyumunu değerlendirmek üzere gerçekleştirdikleri izleme faaliyetlerinin yürütülmesinde destek olacaktır.

Nisan 2020’den bu yana devam eden hazırlık çalışmaları, bu toplantı ile sonlandırıldı. Üç danışman ve Avrupa Konseyi Sekretaryası çevrimiçi sunumlar yaptı ve ceza infaz kurumu izlemesi yapan katılımcılar arasındaki verimli tartışmaların kolaylaştırıcılığını üstlenerek izleme araç ve standartlarının son hallerine yansıtılmak üzere gerekli geri bildirimi aldı. Hazırlanan araç setinin, bir yuvarlak masa toplantısı aracılığıyla ilgili tüm paydaşlara sunulması planlanıyor.

Söz konusu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Türkiye’de Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında hibrid formatta gerçekleştirildi.