Geri İNSAN HAKLARININ KORUNMASI SEMPOZYUMU VE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Ankara 09 Aralık 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI SEMPOZYUMU VE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi çerçevesinde “ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI” başlığı altında bir sempozyum ve yuvarlak masa toplantısı olarak tasarlanan ikinci farkındalık arttırma faaliyeti 9 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte düzenlenen faaliyete yaklaşık 120 avukat, baro ve Adalet Bakanlığı temsilcileri, yargı mensupları, Kamu Denetçiliği Kurumu, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum temsilcileri ile uluslararası ve ulusal uzmanlar katılmıştır.

Sempozyumda mevcut ulusal mekanizmalar, son dönemdeki değişiklikler ve girişimler ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olmak üzere insan haklarının korunması ile ilgili Avrupa’daki mekanizmalar ele alınmıştır. Ayrıca, insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi açısından, avukatlara verilen sürekli mesleki eğitimin rolü tartışılmıştır.

Öğleden sonraki yuvarlak masa oturumunda ise paydaş kurumlar ve yargı organlarından 50’nin üzerinde katılımcı katkı sunmuştur. Katılım açısından etkileşimli bir ortam yaratılması amacıyla düzenlenen toplantı, barolardaki İnsan Hakları Merkezlerinin faaliyetleri, çalışmalarında karşılaştıkları güçlükler, iyi uygulamalar ve deneyimler ile paydaşların beklentileri hususlarını görüşmek için uygun bir platform olmuştur.

Katılımcılar, insan haklarının korunması alanında, hukuk çevrelerinin ve bireysel olarak avukatların kapasitesinin güçlendirilmesi açısından projenin olumlu katkısını dile getirmiş ve projenin önemine vurgu yapmıştır.

İnsan Hakları Merkezlerinin uygulamaları ve koordinasyonuna destek olmak amacıyla, bu faaliyetin bir çıktısı olarak, tespit edilen zorluklara ilişkin pratik çözümleri içeren bir tavsiye raporu hazırlanacaktır.

Sempozyum gündemi için tıklayınız.

Yuvarlak Masa Toplantısı gündemi için tıklayınız.