Geri “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği–Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Başlangıç Toplantısı ve İlk Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Ankara 07 Haziran 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği–Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Başlangıç Toplantısı ve İlk Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

 

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği–Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Başlangıç Toplantısı ve İlk Yürütme Kurulu Toplantısı 7 Haziran 2018’de, Ankara’da gerçekleştirildi. Başlangıç Toplantısına Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri katıldı. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sn. Metin Feyzioğlu katılımıyla toplantıyı onurlandırmıştır. Daha sonra Projenin Birinci Yürütme Kurulu Toplantısını gerçekleştirmek üzere 5 pilot baro, Adalet Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi temsilcileri de gruba katılmıştır. Yürütme Kurulu Toplantısına görüş ve tavsiyelerini paylaşarak 28 katılımcı katkıda bulunmuştur.

Projenin hedefi, baroların ve avukatların insan hakları ile ilgili kapasitelerini güçlendirmek ve aralarındaki iletişimi geliştirmek yolu ile Türkiye’de Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına destek vermektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıda belirtildiği üzere üç beklenen sonuç öngörülmektedir:

• Yedi pilot ilde model İnsan Hakları Merkezleri kurulması yolu ile baroların İnsan Hakları Merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi;

• Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) ile işbirliği içerisinde avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması;

• Düzenli toplantılar, web tabanlı ortak iletişim ağı ve dışa erişim kampanyası sayesinde İnsan Hakları Merkezleri, Barolar, Türkiye Barolar Birliği ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi.

Projenin nihai yararlanıcısı Türkiye Barolar Birliğidir.