Geri Türk Heyetinin Strazburg Çalışma Ziyareti

Strazburg 25-26 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Heyetinin Strazburg Çalışma Ziyareti

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi çerçevesinde bir Türk Heyeti 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde Strazburg'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan ve 8.  Daireden üyeler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı makamından bir tetkik hâkimi, Ankara 2. ve 23. İdare Mahkemelerinin Başkanları, Bölge İdare Mahkemeleri Vergi ve Dava Dairelerinden başkanlar ve Bölge İdare Mahkemesi hâkimleri olmak üzere 20 katılımcıdan oluşuyordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü Türk Departmanı ve Kararların İcrası Departmanından hukukçuların yanı sıra Venedik Komisyonu Sekretaryası ve Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu, İş Birliği Programları Bölümü ve Avrupa Konseyi Eğitim/HELP Programı ile toplantılar düzenlendi.

Heyete Türkiye odağında hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında ilgili kurumların misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verildi ve deneyim ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ziyareti, Türkiye'deki yasal reform çalışmaları dikkate alınarak, heyete Avrupa Konseyi standartları ve idari yargı alanındaki uygulamaları konusunda bilgi almaları için bir fırsat sunması açısından önemliydi.

 

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, projenin nihai faydalanıcı kurumudur. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.