Geri Türk Hâkim ve Savcılar Belçika’da Çalışma Ziyaretine Katıldı

Belçika 3 - 5 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Hâkim ve Savcılar Belçika’da Çalışma Ziyaretine Katıldı

3-5 Ekim 2022 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı temsilcileri ile hâkimler ve savcılar Belçika’da terörizmin finansmanı ile mücadele üzerine hazırlanmış bir çalışma ziyareti programına katılım sağlamışlardır. Heyete Ceza İşleri Genel Müdürü Sn. Ali Öztürkmen öncülük etmiştir.

Türk Heyet Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi (CUTA), Belçika Adli Federal Polisi Terör ile Mücadele Merkez Birimi (DJSOC/Terro), Federal Savcılık, Finansal istihbarat İşleme Birimi (CTIF), Adalet Akademisi gibi Belçika kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Cumhuriyet Savcılığı (EPPO) temsilcileri ile görüşme imkanı bulmuştur.

Çalışma ziyareti, katılımcıların Belçika makamlarının koordineli eylemlerine ilişkin iyi uygulamaları öğrenmesinin yanı sıra hem Belçika hem de Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda karşılaştıkları zorlukları tartışmalarını sağlamıştır. Katılımcılara, ceza alanındaki konuları da içeren adli eğitim programları hakkında kapsamlı bir sunum yapılmıştır. Son olarak bu etkinlik, karşılıklı adli yardımlaşma ve cezai alanda eğitimler de dâhil olmak üzere, terörizmin finansmanıyla sınır ötesi mücadelede yetkililer arasında gelecekteki ikili soruşturma ve adli iş birliği fırsatlarını arttırmıştır.

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.