Geri

“Türkiye’de insan ticaretiyle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti.

Ankara 26 Nisan 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Türkiye’de insan ticaretiyle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti.

26 Nisan 2021 tarihinde “Türkiye'de insan ticareti ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü” konulu yuvarlak masa toplantısı dokuz STK, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), çeşitli belediyeler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla online gerçekleşti.

 

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi, karmaşık nitelikte bir olgu olan insan ticaretiyle mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar kurulması ihtiyacına vurgu yapmakta ve bunu bir koşul olarak ortaya koymaktadır. Bahse konu ortaklıklar koronavirüs pandemisi gibi kriz dönemlerinde daha da açık hale gelmektedir.

 

Etkinlik katılımcıları, insan ticareti mağdurlarına gerekli desteğin sağlanması, konuyla ilgili farkındalık yaratılması ve insan ticaretiyle mücadelede alınacak diğer tedbirler noktasında STK’ların sürece dahil edilmesi ile ilgili olarak iyi örnek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yuvarlak masa toplantısında aynı zamanda STK’ların karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların ele alınma şekilleri üzerinde duruldu.

 

Toplantı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II - 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.