Geri

Aile Mahkemeleri Projesinin Yürütme Kurulu İlk Kez Toplandı

ANKARA 27 EYLÜL 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Aile Mahkemeleri Projesinin Yürütme Kurulu İlk Kez Toplandı

Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin ilk Yürütme Kurulu toplantısı, 27 Eylül 2021 tarihinde geniş katılımla gerçekleşti.

Hem fiziki hem de çevrimiçi katılımın sağlandığı toplantıda, katılımcılar arasında proje ortakları olan Türkiye Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Konseyi ile gözlemci statüsünde toplantıya katılan proje paydaşları Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Strateji Dairesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Aile Mahkemeleri ile Türkiye Barolar Birliği temsilcileri yer aldı. Yürütme Kuruluna gözlemci üye olarak kabulleri bu toplantı ile onaylanan Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Koruncuk Vakfı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, KADEM ve Uluslararası Çocuk Merkezi temsilcileri de toplantıya katılım sağladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian Urse, AB Türkiye Delegasyonu Program Müdürü Sayın Gamze Kösekahya Pazarcı ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Sayın Sevil Bostancı açılış konuşmalarında projenin önemini vurguladılar. Projenin yürütücüleri olan Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi proje ekipleri, projenin başlangıç döneminde tamamlanan hazırlıklar ve uygulamasına başlanan faaliyetler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Projenin başlangıç döneminin sona ermesiyle birlikte odaklanılacak olan proje çıktıları ve proje etkinliklerine ilişkin planlama da proje ekibi tarafından katılımcılara sunuldu.

Projenin bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısının 23 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

 

 

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması”  Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülmektedir. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır.