The European Commission for the Efficiency of Justice

  Country profile: SLOVAKIA

 
CEPEJ Member

 

National Correspondent

Ladislav DUDITS

Ladislav Dudits
Regional court in Kosice
ladislav.dudits@justice.sk

 

Ladislav DUDITS

Ladislav Dudits
Regional court in Kosice
ladislav.dudits@justice.sk

     
Member of the Lisbon Network

 

Pilot Court

Peter HULLA
Director of the Judicial Academy
Suvorovova 5/A
902 01 PEZINOK
+ 0421 33 690 3314
peter.hulla@justice.sk

 

 

 

     
Evaluation Exercise
     
Events
 
Translations of CEPEJ documents :

Measuring the quality of justice - Meranie kvality justície (CEPEJ(2016)12)

Time management checklist (Checklist of indicators for the analysis of lengths of proceedings in the justice system)(CEPEJ(2005)12) - KOMISIA RADY EURÓPY PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI JUSTÍCIE (CEPEJ) - KONTROLNÝ ZOZNAM MANAŽMENTU CASU - (Kontrolný zoznam ukazovatelov analýzy dlžky konania v systéme súdnictva)

Revised SATURN guidelines for judicial time management (2nd revision) (CEPEJ(2014)16) - KOMISIA RADY EURÓPY PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI JUSTÍCIE (CEPEJ) - Riadiaca skupina Centra SATURN pre casový manažment sudcov (CEPEJ-SATURN) - REVIDOVANÉ USMERNENIA CENTRA SATURN K CASOVÉMU MANAŽMENTU SUDCOV (2. revidované znenie)

CEPEJ guidelines on judicial statistics (GOJUST) - KOMISIA RADY EURÓPY PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI JUSTÍCIE (CEPEJ) - USMERNENIA KOMISIE CEPEJ O JUSTICNÝCH ŠTATISTIKÁCH (GOJUST) (CEPEJ(2008)11)

Checklist for promoting the quality of justice and the courts - KOMISIA RADY EURÓPY PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI JUSTÍCIE (CEPEJ) - Kontrolný zoznam na podporu kvality súdnictva a súdov - prijatý komisiou CEPEJ na jej 11. plenárnom zasadnutí (CEPEJ(2008)2)
European commission for the efficiency of justice (CEPEJ) - Towards European Timeframes for Judicial Proceedings - Implementation Guide / KOMISIA RADY EURÓPY PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI JUSTÍCIE (CEPEJ) - Cesta k európskym casovým rámcom súdnych konaní - Metodické usmernenie k ich zavádzaniu / CEPEJ(2016)5

Handbook for conducting satisfaction surveys aimed at Court users in Council of Europe's member States (CEPEJ(2010)1) / EURÓPSKA KOMISIA PRE EFEKTÍVNOST SÚDNICTVA (Commission européenne pour l'efficacité de la justice – CEPEJ) - PRÍRUCKA PRIESKUMU SPOKOJNOSTI ÚCASTNÍKOV SÚDNYCH KONANÍ S FUNGOVANÍM SÚDOV V CLENSKÝCH ŠTÁTOCH RADY EURÓPY

     
Links to relevant Institutions

 

Resources
 

Legal texts (Codes, laws, regulations etc.)

    http://jaspi.justice.gov.sk
    www.zbierka.sk

Case-law of the higher court/s

     http://jaspi.justice.gov.sk
     www.supcourt.gov.sk

Other documents (e.g. forms)

     www.justice.gov.sk

 

     
Recent developments in the judicial field
 
Organisational chart of the system of justice