Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Serbian

UVOD

Na inicijativu Vijeća Europe mladi ljudi iz različitih Europskih zemalja sastavili su ovu Evropsku povelju za demokratsku školu bez nasilja zasnovanu na temeljnim vrijednostima i principima koji su zajednički svim Europljanima, a posebno onim vrijednostima i principima postavljenima u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ova grupa mladih ljudi preporučuje školama širom Europe da ozbiljno ozbiljno razmotre usvajanje ove Povelje kao modela demokratskog školovanja bez nasilja.

Imajući u vidu različitosti obrazovnih sustava u europskim zemljama, školske zajednice prema tome mogu ili usvojiti Povelju kao takvu ili je prilagoditi i dodatno ojačati trudeći se očuvati njen duh i osnovne principe.

(Dodatak dopunjava Povelju nudeći rješenja i objašnjenja kako bi se olakšala njezina primjena.)

EUROPSKA POVELJA ZA DEMOKRATSKU ŠKOLU BEZ NASILJA

1. Svi članovi školske zajednice imaju pravo na sigurnu i miroljubivu školu. Svatko ima obvezu pridonijeti stvaranju pozitivne i nadahnute okoline za učenje i nadahnute okoline za učenje i osobni razvoj.

2. Svatko ima pravo na jednak tretman i poštovanje bez obzira na bilo kakve osobne različitosti. Svatko ima pravo na slobodu govora bez opasnosti od diskriminacije i posljedica.

3. Školska zajednica treba osigurati da svatko bude svjestan svojih prava i dužnosti.

4. Svaka demokratska škola treba imati demokratski izabrano tijelo koje donosi odluke, sastavljeno od predstavnika učenika, nastavnika, roditelja i ostalih članova školske zajednice, gdje je to moguće. Svi članovi ovog tijela imaju pravo glasa.

5. U demokratskoj školi sukobi se rješavaju na nenasilan i konstruktivan način, u u zajedništvu svih članova školske zajednice. Svaka škola mora imati osoblje i učenike osposobljene za sprječavanje i rješavanje sukoba kroz savjetovanje i posredovanje.

6. Svaki oblik nasilja treba istražiti, brzo riješiti i pratiti bez obzira na to da li se radi o učenicima ili drugim članovima školske zajednice.

7. Škola je dio lokalne zajednice. Suradnja i razmjena informacija s lokalnim partnerima su ključne za sprječavanje i rješavanje problema.