Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Irish

AR SON DAONLACHAS I SCOILEANNA GAN FOIREIGEAN

Strasbourg, 16 Iúil 2004

Príomhsmaointe:

Ar focal an “Council of Europe”, shocraigh daltaí scoileanna na hEorpa an Cairt seo ar son scoileann daonlacha gan foireigean. Seasann an Cairt Europach seo ar son an “European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms”.

Ba mhian dúinn go glacfaidh gach scoil leis an Cairt seo agus é a úsaid chun forbairt a dheanamh agus scoileanna gan foreigean a chur chun cinn.

Agus cinnte nach bhfuil cásanna agus corais oideachais mar an gceanna ar fud an mhórthír, is feidir leis na scoileanna éagsúla é a glacadh mar atá nó fiú amhain, é athrú, ach ag an am cheanna, an spíorad agus an bureacht atá inti a choiméad mar atá.

Tá stór aiseanna ag dul leis an cáirt seo chun é a mhiniú agus a chur in iúl do gach einne.

AR SON DAONLACHAS I SCOILEANNA GAN FOIREIGEAN

1. Tá an ceart ag gach duine oideachais siochánta agus sabhálta, a fháil. Tá
ar gach duine an aidhm seo a chur chun cinn chun atmásféar iontach spraoiúl a chrúthú.

2. Tá an ceart ag gach duine meas a fháil cibé cinne no creideamh atá aige
nó aici. Tá cead cainte ag gach uile duine.

3. Tá ar an scoil iomlán obair le cheile chun cearta agus freagroichtaí an dhalta a cur in iúl dó/dí.

4. Tá comhairle daonlacha ag gach institúid le daltaí, muinteoirí, tuistí agus
na ball eile den mhuintir scoile más feidir inti. Tá an ceart votála ag gach duine acu.

5. Caithfear aon trioblóid a reiteach i slí siochántach agus le léargas le gach
ball den mhuintir scoile. Tá muinteoirí agus daltaí I ngach scoil in ann foreigean agus trioblóid a sheachaint agus a reitiú le comhairle agus caint.

6. Caithfear dealáil le gach rud gach mhoill agus leanuint ar aghaidh leis,
cibé muinteoirí no daltaí atá i gceist.

7. Is ball den mhuintir aitiúl é an scoil. Tá comhoibriú agus mhatartú eolais
an tabhactach chun fadbhanna a sheachaint agus a reitú.