Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Hungarian

Európai Charta a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról

Strasbourg, 2004. július 16.

Bevezetés

Az Európa Tanács kezdeményezésére Európa minden részéről érkezett fiatalok megalkották a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról szóló Európai Chartát, alapul véve azokat az alapvető európai értékeket és elveket, amelyeket minden európai magáénak vall, és különösen azokat, amelyek benne foglaltatnak az Európa Tanács emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezményében.

A fiataloknak e csoportja azt ajánlja, hogy az iskolák Európa-szerte alaposan fontolják meg a Charta modellként való átvételét, amely elősegítheti a demokratikus és erőszakmentes oktatás ügyét.

Figyelembe véve az európai oktatási rendszerek különbözőségét, az iskolaközösségek a Chartát önmagában elfogadhatják, vagy átvehetik és továbbfejleszthetik megőrizve annak szellemét és alapelveit.

Ezt a Chartát egy értelmező memorandum egészíti ki, amely példákkal és magyarázatokkal segíti elő annak megvalósítását.

Európai Charta a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról

1. Az iskolaközösség minden tagjának joga van a biztonságos és békés
iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége hozzájárulni a pozitív, tanulásra serkentő és a személyiség fejlődését elősegítő iskolai környezet megteremtéséhez.

2. Mindenkinek joga van az egyenlő bánásmódhoz és tisztelethez
bármilyen különbözőségre való tekintet nélkül. Mindenki élvezi a szólásszabadság jogát, anélkül, hogy diszkrimináció vagy elnyomás veszélye fenyegetné.

3. Az iskola közösség biztosítja, hogy mindenki tudatában legyen jogainak
és kötelességeinek egyaránt.

4. Minden demokratikus iskola rendelkezik egy, a diákok, tanárok, szülők
és– ahol ez lehetséges – az iskolaközösség más tagjainak képviselőiből álló, demokratikusan megválasztott döntéshozó testülettel. E testület minden tagja szavazati joggal bír.

5. Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erőszakmentes és
konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttműködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekből és diákokból álló csoporttal, amely tanácsadás és közvetítés útján közbenjár a konfliktusok megoldásában és megelőzésében.

6. Minden erőszakos esetet kivizsgálnak, haladéktalanul kezelnek és
nyomon követnek, tekintet nélkül arra, hogy a diákok vagy az iskolaközösség más tagjai az érintett felek.

7. Az iskola a helyi közösség része. A helyi partnerekkel való együttműködés
és információcsere elengedhetetlen a problémák megoldásához és megelőzéséhez.