Home

Other projects

E-democracy projects

Forum History

 

The Forum was established by the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe  (Warsaw, May 2005), to strengthen democracy, political freedoms and citizens' participation.

(...)

Forum previous sessions

2011

(Limassol, Cyprus, October)

Interdependence of democracy and social cohesion.

New: Proceedings

"Radical measures taken in many countries to try to balance public budgets are both necessary and understandable” but  “Countries are running a high risk of seriously undermining the European model of social cohesion.”  declared Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland while opening the Cyprus Forum.

2010

(Yerevan, October)

Perspectives 2020 Democracy in Europe - Principles and Challenges

Proceedings

 

''The Council of Europe has a unique strategic role to play in strengthening good democratic governance at all levels in the European space''. Democracy, or rather good democratic governance, is now not only intrinsically linked to the respect of human rights but is also recognised as the most effective form of governance to ensure stability, sustainability and well-being.

 That was the main message of the 2010 Forum.

(...)

 

2009

(Kyiv, October)

Electoral systems: strengthening democracy in the 21st century

(Proceedings)

 "In a genuine democracy, the citizen is sovereign and the voter decides" - that was the main message of the 2009 Forum, which highlighted the need for greater public involvement, with a view to increasing voter turnout and ensuring that all stages of public life are democratic..

(...)

 

2008

(Madrid, October)

"E-democracy: who dares?"

 

The discussions addressed the impact of information and communication technologies (ICTs) on democracy.

(...)

 

2007

(Stockholm, June)

"Power and empowerment - The interdependence of democracy and human rights"

 

This event addressed issues such as the role and responsibilities of the opposition, representative democracy at the local and regional level, empowerment of the individual and non-discrimination, respect for freedom of expression and association for civil society, and fostering democracy, human rights and social networks.

 (...)

 

2006

(Moscow, October)

"The role of political parties in the building of democracy"

 

The Forum reflected on  the role and responsibilities of political parties in finding democratic solutions to contemporary challenges, the interaction between political parties and with other actors in the democratic process, and the building and strengthening of democratic institutions.

(...)

 

Launch meeting (Warsaw, November 2005)

"Citizens' participation"

 

 

The discussions addressed the state of contemporary democracy in Europe.

(...)

Previous projects

("Making

Democratic institutions work")

 


Finnish

Johdanto

Euroopan neuvoston aloitteesta, nuoret monesta eri Euroopan maasta ovat valmistelleet tätä perussääntöä demokraatisille kouluille ilman väkivaltaa, joka perustuu perusvaltasiin arvoihin ja periaatteisiin jotka kaikki eurooppalaiset jakavat, erityisesti ne jotka sisältyvät eurooppalaiseen sopimukseen ihmisen oikeuksista ja perusluonteisista vapauksista.

Täma ryhmä nuoria suosittelee kaikkien koulujen otettavan tätä perussääntöä vakavasti harkintaan mallina edistämään demokraattista sivistystä ilman väkivaltaa koko Euroopassa.

Ottaen huomioon koulutukseen liittyvät erilaiset olosuhteet Euroopan maissa, perussäänto voidaan joko ottaa vastaan sellaisenaan tai soveltaa ja edelleen vahvistaa kouluyhteisön kautta yllä mainittujen arvojen mukaisesti, kuitenkin säilyttäen henki ja yleiset periaatteet.

[Selittävä muistio täydentää tämän perussäännön antaen esimerkkejä ja selityksiä helpottaakseen toteuttamista]

Eurooppalainen perussääntö demokraattisille kouluille ilman väkivaltaa

1. Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen kouluun. Oppimista ja henkilökohtaista kehitystä edistävä positiivinen ja inspiroiva ympäristö on kaikkien vastuulla.

2. Kaikilla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja kunnioitukseen henkilökohtaisista erilaisuuksista riippumatta. Kaikilla on oikeus ilmaista itsensä ilman vaaraa joutua syrjätyksi tai sorretuksi.

3. Kouluyhteisö varmistaa kaikkien tuntevan oikeuksensa ja velvollisuutensa.

4. Jokaisella demokraattisella koululla on demokraattisesti valittu päätöksentekoelin,
joka koostuu oppilaiden, opettajien, vanhempien, ja tarvittaessa muiden kouluyhteisön jäsenien edustajista. Kaikilla elimen jäsenillä on äänioikeus.

5. Demokraattisessa koulussa ristiriidat ratkaistaan väkivallattomalla ja rakentavalla
tavalla yhteistyössä kaikkien kouluyhteisön jäsenten kanssa. Jokaisella koululla on henkilökuntaa ja oppilaita jotka ovat koulutettuja ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan ristiriitoja neuvonantamisen ja sovittelun avulla.

6. Jokainen väkivaltatapaus tutkitaan ja hoidetaan nopeimmiten ja seurataan
huolimatta siitä ovatko osalliset oppilaita tai muita kouluyhteisön jäseniä.

7. Koulu on osa paikallisyhteisöä. Yhteistyö ja tiedonvaihto paikallisten
kumppaneiden kanssa on olennaista ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.