Home
Introduction to projects
Activities
   
 

(new web site)

 

 

 


 

Good Governance in the Information Society

   

  E-democracy

   (CAHDE)

 

  E-governance

 

  E-voting

   

  Public participation in

    internet governance - IGF

Previous Projects
Key texts
Publications
 

 


 

Recent publications

 

All publications

Useful links

Conclusions de la Conferència internacional del Consell d’Europa: “El futur de la democràcia a Europa”

Aquesta conferència del Consell d’Europa ha reunit parlamentaris, funcionaris, experts acadèmics i representants de la societat civil: S’ha estat discutint sobre els reptes i les oportunitats que comporta la democràcia en l’actualitat, així com també propostes per a reformes en el futur immediat. Bàsicament parlaré d’aquestes propostes que s’han tractat al llarg d’aquests dies:

S’ha portat a terme una revisió del cabal del Consell d’Europa en els àmbits de la democràcia i s’ha acordat que això constitueix una sòlida base per a futurs desenvolupaments. S’ha analitzat el treball del projecte integrat del Consell d’Europa de “Les institucions democràtiques en acció” i s’ha centralitzat sobretot en les propostes recollides en el Llibre Verd presentat al llarg d’aquesta conferència, aquí a Barcelona.

La Conferència ha acordat que la democràcia no és un estat final sinó un objectiu. La democràcia sempre és incompleta i va canviant. El nostre repte és mantenir però sobretot crear les nostres maneres democràtiques de funcionar, de tal manera que es puguin adaptar als contextos polítics, socials i econòmics que van canviant amb el temps. Les reformes democràtiques han de tenir en compte les noves realitats del món de la societat de la informació. Tots els nous desenvolupaments necessiten expressar el compromís ferm del Consell d’Europa de millorar l’equilibri de gènere i estendre la implicació de la gent jove en la vida política. Aquests reptes s’han d’adreçar de manera que es basin en els valors fonamentals del Consell d’Europa però que també reflecteixin les diverses tradicions i aspiracions dels 46 estats membres del Consell

La principal conclusió de la Conferència és que el Consell d’Europa hauria d’establir un Fòrum per al futur de la democràcia per tal de construir un cabal i continuar endavant amb el projecte integrat endegat l’any 2002. Aquesta entitat hauria d’incentivar el momentum establert en aquesta Conferència a Barcelona.

Desenvoluparia sistematicament els recursos conceptuals i pràctics generats a través del projecte previ i el Llibre Verd.

L’objectiu d’aquest Forum seria d’intercanviar idees i informació sobre el desenvolupament de la democràcia en els Estats Membres. Aquestes tasques haurien d’identificar i avaluar innovacions importants, desenvolupar estàndards per pràctiques democràtiques innovadores i difondre aprenentatge entre els estats membres.

El Forum hauria de construir-se basant-se en les pràctiques de treball pioneres establertes en el Projecte integrat.

S’hauria de prendre un enfocament inclusiu, transversal i multi-disciplinari. El Forum hauria de reunir representants dels estats membres del Consell d’Europa, de l’Assemblea Parlamentària, del Congrés de les Autoritats Locals i Regionals, de la societat civil i del món acadèmic.

La conferència recomana que es tingui en consideració aquesta proposta en el procés de preparació per la Cimera del Consell d’Europa que se celebrarà a Varsòvia el maig de 2005.

La conferència ha debatut un llarg nombre d’innovacions democràtiques, algunes més radicals que d’altres!!!! És important destacar quines d’aquestes han rebut major suport i atenció. Aquestes iniciatives haurien de constituir el focus principal per al Fòrum que s’ha proposat.

(Primer)

Primer de tot, s’hauria de considerar la reforma dels sistemes electorals amb l’objectiu d’augmentar el nombre de votants però també la seva participació en el procés electoral. El desenvolupament de sistemes de vot remots (per correu i via electrònica) és una prioritat. És important destacar que les noves formes de vot no haurien de substituir els mètodes tradicionals però haurien de desenvolupar-se en un context de diversos canals. S’hauria de treballar més a fons en la viabilitat i implicacions per incloure una opció de “CAP DE LES ANTERIORS OPCIONS” en la forma de vot. L’objectiu aquí és d’estimular la implicació dels ciutadans que no volen expressar el seu suport per cap dels candidats o partits existents. S’hauria de tenir més consideració també per oferir drets de vot als denizens, aquells ciutadans estrangers residents que no tenen dret de vot, començant a nivell local i anar pujant. Versions d’aquestes innovacions electorals ja s’estan portant a terme en alguns estats membres i el Fòrum hauria d’analitzar i avaluar aquests models.

(Segon)

La segona àrea prioritària té relació amb la innovació en el rol a desenvolupar i les pràctiques dels partits polítics, que segueixen sent les entitats crucials representatives entre els ciutadans i els governants. El nou Forum hauria d’incidir sobre noves idees i pràctiques en el finançament dels partits polítics i el seu funcionament democràtic intern. El Grup del Llibre Verd recomana més recerca en les propostes sobre els xecs pel finançament dels partits i que es facin experiments amb governs compartits entre representants. Aquestes són propostes amb potencial per vincular millores en el funcionament dels partits que incrementaria l’interès, la participació i la participació dels ciutadans.

(Tercer)

Aquest darrer punt em porta a la tercera àrea prioritària que implica probablement l’element més important de la democràcia: la participació ciutadana. Hi ha hagut un significatiu suport de la Conferència per al desenvolupament d’innovacions en la democràcia directa, especialment referèndums i iniciatives populars. Aquest Fòrum hauria de crear pautes en aquesta àrea, que especificarien l’objectiu i les limitacions de la democràcia directa i identificarien exemples de bones pràctiques i punts de referència apropiats. El debat a la Conferència reflecteix el compromís ferm de la importància de la educació ciutadana. La conferència ofereix el seu suport entusiasta a l’Any Europeu de la Ciutadania mitjançant l’educació organitzat pel Consell d’Europa pel 2005. en les deliberacions s’ha emfatitzat la importància de l’educació via experiències actives en pràctiques i governança democràtiques, per exemple escoles, com a complement a elements pedagògics. Desenvolupaments en aquesta àrea s’haurien de basar en els instruments legals existents que persegueixen millorar l’involucrament de la gent jove i del estrangers en la vida pública.

Un tema important ha estat el potencial democràtic de la societat de la informació. El Consell d’Europa ja té una recomanació sobre el vot electrònic i ja anticipa l’adopció d’una recomanació sobre governança electrònica. El repte ara és investigar sistemàticament les vies mitjançant les quals les noves tecnologies poden aconseguir reformes democràtiques. Això hauria de ser un element clau en el Fòrum sobre el futur de la democràcia , junt al nou projecte del Consell d’Europa sobre bona governança en la Societat de la Informació.

En resum, voldria agrair la participació de tots els ponents i assistents per la seva activa participació en aquesta conferència del Consell d’Europa que s’ha portat a terme a Barcelona, amb el suport ple del Govern de la Generalitat de Catalunya i el govern d’Espanya.

Barcelona, 19 de novembre de 2004