Autobiografia Spotkań Międzykulturowych


Witaj w
Autobiografii Spotkań Międzykulturowych
 

Co to jest Autobiografia ?

Autobiografia Spotkań Międzykulturowych to narzędzie stworzone do zachęcania ludzi, by myśleli o spotkaniach międzykulturowych i czerpali wiedzę z tych spotkań międzykulturowych, które wywarły na nich silne wrażenie, czy też długotrwały efekt. W odkrywaniu, co leży u podstaw takich spotkań, użytkownicy stają się coraz bardziej świadomi swoich doświadczeń i reakcji i w ten sposób rozwijają swoje kompetencje międzykulturowe.

Co to jest spotkanie międzykulturowe ?
Spotkaniem międzykulturowym może być doświadczenie przeżyte pomiędzy ludźmi z różnych krajów, czy też przeżycie dwóch osób pochodzących z tego samego kraju, ale mających różne podłoże kulturowe, np. mających różne pochodzenie regionalne, językowe, etniczne, czy religijne.

W jaki sposób spotkania międzykulturowe są zgłębiane w Autobiografii ?
Użytkownicy Autobiografii rozwijają rozumienie i umiejętności na przyszłość przez krytyczną refleksję nad swoimi doświadczeniami. Wybierają i opisują poszczególne spotkania międzykulturowe, w których brali udział, analizują indywidualnie swoje doświadczenia i wskazują różne aspekty swoich aktualnych kompetencji międzykulturowych, jako zachętę do dalszego rozwoju tych kompetencji.

Dla kogo istnieje Autobiografia ?
Autobiografia jest dla każdego: może być stosowana w programach szkolnych, czy w jakimkolwiek innym kontekście edukacyjnym, stanowiąc wkład do kształcenia ustawicznego. Może być również wykorzystana poza formalnymi ramami edukacyjnymi, jako narzędzie do samooceny i rozwoju.

Ile wersji Autobiografii istnieje ?
Istnieją dwie wersje: 
  •  wersja dla młodszych uczniów, do 11 roku życia, w tym dla tych, którzy jeszcze nie potrafią czytać i pisać
  •  wersja standardowa nadająca się dla starszych użytkowników w szkołach i poza nimi. 

Autobiografii towarzyszy cała gama materiałów dodatkowych, które mogą zostać pobrane, zapisane na Twoim komputerze i można z nich swobodnie korzystać. W celu uzyskania dostępu do Autobiografii i tych dodatkowych materiałów, kliknij na logo znajdujące się po prawej stronie. 


Informacje techniczne