Autobiografia Spotkań Międzykulturowych


Autobiografia Spotkań Międzykulturowych

Informacje techniczne

 

Autobiografia Spotkań Międzykulturowych została stworzona w następstwie powstania Białej Księgi w sprawie Dialogu Międzykulturowego „Żyjąc razem, jako równi w godności” (www.coe.int/dialogue) i w szczególności w ramach realizacji działu 5.3 Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych (str. 25, paragraf 152):

 

“Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności dotyczące krytycznej refleksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec swoich doświadczeń z innymi kulturami.”

 

Ta strona zawiera dwie wersje Autobiografii Spotkań Międzykulturowych, wersję standardową i wersję dla młodszych uczniów, jak również różne dokumenty dodatkowe. Dla wszechstronnego przeglądu wszystkich komponentów, zobacz proszę Wstęp. Wszystkie dokumenty są opublikowane w formacie pdf i mogą być pobierane, zapisywane na Twoim komputerze i swobodnie używane. Animatorzy mogą modyfikować pytania pomocnicze jeśli uznają, że jest to odpowiednie dla użytkowników, ale zaleca się, by nie zmieniali tytułów sekcji i głównych pytań, czy też porządku, w jakim są one przedstawione, tak by teoretyczna integralność instrumentu została zachowana.

 

Autobiografia Spotkań Międzykulturowych jest dostępna w językach angielskim i francuskim, dwóch oficjalnych językach Rady Europy. Tłumaczenia formalnie zaaprobowane przez właściwe władze w państwach członkowskich mogą być udostępniane on-line na stronie Wydziału do spraw Polityki Językowej Rady Europy (Language Policy Division, przyp. tłum.). W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się proszę z decs-lang@coe.int .

 

Powrót do strony głównej