Szczyt Szefów Państw i Rządów w Warszawie - 16-17 Maja 2005
Zdjęcia
Zdjęcia ze Szczytu Szefów Państw i Rządów są możliwe do ściągnięcia na Portalu Multimedialnym Rady Europy. Nie podlegają ochronie praw autorskich i są przeznaczone do powszechnej publikacji w oznaczeniu ©Council of Europe.