-
Ten wywiad nie podlega ochronie z zakresu praw autorskich i przeznaczony jest do powszechnej publikacji

Wywiad z René van der Linden, Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

9 marca 2005 r.


Prowadzący wywiad: Panie Przewodniczący, czy mogę zapytać jakie są Pańskie nadzieje i oczekiwania związane ze Szczytem w Warszawie?

René van der Linden: Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć dobry wynik w tym sensie, że Unia Europejska i Rada Europy obiorą wspólną drogę współpracy na przyszłość, że Rada Europy zostanie uznana szkołą demokracji, dbającą w Europie o podstawowe zasady i wartości w dziedzinie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Ale przede wszystkim, byśmy uniknęli w przyszłości nowych linii podziału w Europie. I w tym celu trzeba będzie wykorzystać tę ogólnoeuropejską organizację – Radę Europy – z przedstawicielami wyłonionymi w bezpośrednich wyborach, w czterdziestu sześciu państwach członkowskich Rady Europy, we wszystkich regionach naszego kontynentu. Przedstawiciele ci wnoszą prawdziwy wkład do dyskusji parlamentarnych na podstawie podwójnego mandatu: jednego – europejskiego w Radzie Europy, a drugiego – krajowego we własnych państwach członkowskich. Rada Europy przedstawia nieodzowną dodatnią wartość dla Unii Europejskiej i musimy to w pełni wykorzystać.

04.2005