Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Trzy Konwencje o podniosłym znaczeniu zostały przyjęte przez Radę Europy
Konwencja o zapobieganiu terroryzmowi, Konwencja o praniu, przechwytywaniu i konfiskowaniu dochodów z przestępstw i finansowaniu terroryzmu oraz Konwencja o zapobieganiu handlu ludźmi zostały przyjęte przez Komitet Ministrów 3 Maja 2005.

Te traktaty zostały podpisane przez wiele krajów podczas Szczytu Szefów Państw i Rządów. W poniedziałek 16 Maja, 14 państw podpisało Konwencję o zapobieganiu handlu ludźmi. 18 państw podpisało Konwencję o praniu brudnych pieniędzy i 11 krajów Konwencję o zapobieganiu terroryzmowi
.

Otwarcie do podpisu

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi  
Rada Europy przyjęła tę nową Konwencję, aby zwiększyć efektywność istniejących instrumentów międzynarodowych w dziedzinie zapobiegania terroryzmowi. Ma ona na celu połączenie wysiłków państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. (więcej...)

Konwencja Rady Europy o praniu, przechwytywaniu i konfiskowaniu dochodów z przestępstw i finansowaniu terroryzmu
Rada Europy podjęła decyzję o uaktualnieniu i poszerzeniu Konwencji z 1990, biorąc pod uwagę fakt, iż  terroryzm nie jest wyłącznie finansowany poprzez pranie brudnych pieniędzy ale może wynikać z nielegalnych działań. (więcej...)

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu handlu ludźmi
Założeniem tej Konwencji jest zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi we wszelkich formach, w skali krajowej czy międzynarodowej, bez względu na związek z przestępczością zorganizowaną. (więcej...)

  terroryzm
 
Konwencja o zapobieganiu terroryzmowi
Raport wyjaśniający
Dossier tematyczne
  przestępczość zorganizowana
 
Konwencja o praniu, przechwytywaniu i konfiskowaniu dochodów z przestępstw i finansowaniu terroryzmu
Raport wyjaśniający
Dossier tematyczne
  handel ludźmi
 
Konwencja o zapobieganiu handlu ludźmi
Raport wyjaśniający
Dossier tematyczne