Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej
Wkład w prace Warszawskiego Szczytu 2005

Europejski Trybunał Praw Czlowieka wystosował memorandum, w którym przedstawia swój wkład w prace Trzeciego Szczytu Szefów Państw i Rządów (Warszawa, 16-17 maja). Memorandum proponuje przyjęcie długookresowej strategii o wzmocnieniu skuteczności systemu ochrony praw człowieka, zainicjowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (1950), wobec rosnącej ilości spraw rozstrzyganych przed Trybunałem (więcej...)

 
Luzius Wildhaber, Przewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Jeśli chodzi o nasz punkt widzenia, Szczyt powinien poruszyć dwie kwestie: pierwsza to przyszłość Trybunału, druga - przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji.
wywiad
  Dokumenty
Memorandum Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)
Komunikat prasowy
  Reforma ETPC
Dossier tematyczne
  Strona internetowa
Europejski Trybunał Praw Człowieka

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pragnie, aby Trzeci Szczyt Szefów Państw i Rządów naszej Organizacji (Warszawa, 16-17 maja 2005) zdefiniował miejsce Rady Europy w pejzażu europejskim i nadał jej mandat polityczny na kolejne lata (więcej...)
Wkład Zgromadzenia Parlamentarnego w prace Szczytu Szefów Panstw i Rządów Rady Europy

 
René Van der Linden, Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
''Nie ma lepszego miejsca jak Rada Europy, aby przełożyć na fakty politykę dobrego sąsiedztwa, co przewiduje UE''
wywiad
  Przemówienie
René Van der Linden, Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – marzec 2005
  Pytanie do Pana René Van der Linden
Jakie są Pańskie nadzieje i oczekiwania związane ze Szczytem w Warszawie?
  Strona internetowa
Zgromadzenie Parlamentarne