Council of Europe Internet portal
Strona główna
O Radzie Europy
  Dla prasy
Komunikaty
Zasoby multimedialne
Ściągnij logo
Szczytu

Zdjęcia
17 maja 2005
16 maja 2005
Zdjęcia ze Szczytu
Szczyt Młodzieży
Parada Schumana
Posiedzenie MOP
Przygotowania do Szczytu
Ściągnij
Przyjęte teksty
  Deklaracja finalna
Plan działania
W skrócie
  Dlaczego Szczyt?
Cele Szczytu
Dokumenty
  Lista Szefów Delegacji
Lista mówców
Program
Przyjęte dokumenty
Przemówienia
Relacje z posiedzeń
Życiorysy
Bliżej
  Dossier tematyczne
  Ważne stronyPolskie przewodnictwo
Polska strona o Szczycie
Stałe polskie przedstawicielstwo
  Biura Informacyjne
Strony internetowe państw
Strony internetowe "O Szczycie"
Archiwum
Poprzednie Szczyty
Część tekstów jest dostępna tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej

Tylko tekst wygłoszony jest wiarogodny

Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na otwarciu III Sesji Szczytu RE pt.„Architektura europejska”,

(Warszawa, 17 maja 2005 r.)

Ekscelencje, Szanowni Państwo!

Otwieram trzecią, i ostatnią już, sesję warszawskiego Szczytu Rady Europy. Chcemy zastanowić się nad takim kształtem europejskiego współdziałania, który będzie odpowiedzią na wyzwania naszego czasu. Stajemy przed pytaniem, jaką rolę w nowych okolicznościach powinna odgrywać Rada Europy? Jak wyobrażamy sobie rozwój współpracy z głównymi partnerami, a więc Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unią Europejską?

Te trzy wielkie struktury są filarami ładu międzynarodowego na naszym kontynencie. Trwałość architektury europejskiej zależy w niemałym stopniu od dobrze zdefiniowanych, bliskich relacji między nimi. Działając wspólnie możemy uzyskać więcej. Ufamy więc, że harmonijna współpraca Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE będzie jeszcze skuteczniejsza niż poszczególne ich starania, nawet gdyby je wszystkie zsumować. Szczególnie ważne jest to, byśmy działali w poczuciu jedności celów i unikali zbędnego dublowania inicjatyw.

Dzisiejsza Europa przypomina wielki plac budowy. Wznoszona konstrukcja już teraz daje nadzieję, że będzie stabilna i piękna, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Chcemy, by powstał solidny gmach, który spełni nadzieje narodów, a jednocześnie zadziwi świat rozmachem wizji cywilizacyjnej. Wpisana w naszą kulturę opowieść o Wieży Babel przypomina, jak ważne jest, by architekci rozumieli się wzajemnie. Aby tworzyli budowlę według jednolitego projektu, zgrali w czasie harmonogramy robót i czuli się współodpowiedzialni za całość przedsięwzięcia. Jesteśmy wszyscy sobie nawzajem potrzebni.

To oczywiste, że każda z trzech wielkich organizacji europejskich ma swoją niezależną i wyjątkową misję do spełnienia. Spoiwem dla nich wszystkich jest kształtowanie pomyślnej przyszłości i lepszego życia mieszkańców kontynentu.

Ten Szczyt pokazuje, że wspólne europejskie wartości to korzenie, z których wyrastają sukcesy demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i wolnego rynku. Jesteśmy wszyscy przekonani, że misja Rady Europy jest nie do przecenienia. Zdajemy sobie także sprawę z wielkiej roli, jaką odgrywa OBWE, która umacnia bezpieczeństwo, zaufanie i otwartość; stara się zapobiegać konfliktom i przyczynia się do ich rozwiązywania. Z ogromnym szacunkiem odnosimy się do dorobku i potencjału Unii Europejskiej, która może poszczycić się historycznymi wręcz osiągnięciami w integracji politycznej i współpracy gospodarczej, a także dysponuje ważnymi instrumentami obrony porządku i sprawiedliwości. To wszystko nasze atuty w budowie nowej, wspaniałej Europy.

Panie i Panowie!

Przed otwarciem tej sesji, przewodniczący Komitetu Ministrów, minister Adam Rotfeld i przewodniczący OBWE, minister Domitril Rupel podpisali wspólną deklarację, która potwierdza ustalenia co do współpracy Rady Europy i OBWE na przyszłość. Ma ona potwierdzić uzgodnienia, dotyczące roboczej współpracy obu organizacji. Polska, również jako przewodnicząca w Radzie Europy, przedstawia wszystkie propozycje zawarte w Deklaracji Politycznej i w Planie Działania i rekomenduje ich przyjęcie przez Szczyt.

Wszystkie procesy współpracy europejskiej głęboko wspiera, a często umożliwia Unia Europejska, dysponująca silnymi mechanizmami obrony porządku i sprawiedliwości, głębszej integracji politycznej i siły gospodarczej, które w pewnym zakresie stoją do dyspozycji państw nie będących członkami Unii, szczególnie w zakresie „polityki sąsiedztwa” Unii Europejskiej. Polska jako przewodnicząca Rady Europy ma nadzieję, że przyjęte w Planie Działania „wytyczne” do przygotowania Memorandum of understanding między Radą Europy i Unią Europejską, zostaną zrealizowane przez następnych Przewodniczących Rady Europy.

Jako przewodniczący tego Szczytu zwracam się również do naszego kolegi Jean-Claude Junckera, najstarszego na urzędzie szefa rządu, spośród państw z naszego grona, premiera Luksemburga, a więc państwa - założyciela zarówno Rady Europy jak i Unii Europejskiej. Zwracam się mianowicie z wnioskiem do Pana premiera Junckera o opracowanie osobiście specjalnego raportu politycznego, który mógłby w ciągu roku po Szczycie dać dodatkowy impuls do prac obu organizacji nad Memorandum of Understanding na temat przyszłej współpracy Rady Europy i Unii Europejskiej. Myślę, ze wszystkim nam bliska jest wizja takiej współpracy i pragniemy, by aktualna Prezydencja Unii mogła przekazać ją przyszłym Prezydencjom, jako przesłanie zainspirowane naszym Szczytem.Ze strony Rady Europy, przyszłe przewodnictwa naszej organizacji będą prowadzić prace nad Memorandum.

Jeśli ta propozycja zyska aprobatę dostojnych uczestników Szczytu, a przede wszystkim samego kolegi Junckera, proponuję dokonanie stosownego zapisu uzupełniającego Deklarację Polityczną. Właściwym miejscem wydaje się paragraf 10 Deklaracji, gdzie moglibyśmy dodać naszą decyzję. Proszę by moją propozycję Sekretariat przesłał na ekrany.

Zapraszam Państwa do wspólnej refleksji. Do dyskusji nad takim kształtem architektury europejskiej, który będzie spełnieniem naszych marzeń, oczekiwań i ambicji. Taka Europa jest możliwa – dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za jej sukces i wszyscy będziemy tego sukcesu udziałowcami!