-

Warszawski Szczyt w sieci internetowej

Po raz pierwszy, Szczyt Rady Europy jest transmitowany na żywo w całości na stronie internetowej. Takie rozwiązanie techniczne było możliwe dzięki umowom zawartym między Radą Europy i francuską agencją, specjalizującą się w przekazie drogą internetową a polską telewizją publiczną. Ta ostatnia odpowiedzialna za oprawę audiowizualną Szczytu filmuje ogół wydarzeń, debat i innych uroczystości. Obrazy, transmitowane przez satelitę we Francji, są następnie zamieszczane na stronie Rady Europy, http://www.coe.int/, jak również na polskim portalu o Szczycie www.warsawsummit.pl

Strona internetowa, przygotowana przez polski rząd informuje uczestników o przebiegu na bieżąco przemówień i spotkań. Dziesiątki telebimów w Zamku Królewskim transmitują debaty i przemówienia Szefów Państw i Rządów. Indywidualne komputery są udostępnione każdej delegacji w sali spotkań.

Strona internetowa, stworzona specjalnie w 6 językach na potrzeby Szczytu, pozwala ekipom Rady Europy, pracującym w Strasburgu i Warszawie, komunikować szybko przemówienia, deklaracje i zdjęcia ze Szczytu.

Warszawski Szczyt pozostanie pierwszym międzynarodowym spotkaniem politycznym na najwyższym poziomie, który został udostępniony w całości i w przekazie na żywo. Dziesiątki godzin odbieranych obrazów i dźwięków, potencjalnie dostępnych, przyczyniają się do uczynienia tego wydarzenia przejrzystym dla obywateli.