Autobiografia Spotkań Międzykulturowych


     
 

Wprowadzenie
Przegląd wszystkich dokumentów wskazanych poniżej

Autobiografia spotkań międzykulturowych
Standardowa wersja dla starszych uczniów i dla dorosłych

Wskazówki dla osób wspierających uczenie się
Sugestie, jak i kiedy można używać Autobiografii

Kontekst, koncepcje, teorie
Historyczne, teoretyczne i pojęciowe tło Autobiografii dla dalszych studiów

Pojęcia do przedyskutowania
Zachęta do dyskusji i debaty w klasie lub w grupie seminaryjnej

Autobiografia spotkań międzykulturowych dla młodszych uczniów
Dla dzieci, które potrzebują pomocy dorosłych w czytaniu i pisaniu i w przemyśleniu swojego spotkania

Wskazówki dla osób wspierających uczenie się dla młodszych uczniów
Sugestie, jak i kiedy można używać Autobiografii z młodszymi uczniami

Karty z pojęciami do dyskusji
tbudowanie dyskusji z młodszymi uczniami

Ilustracje i opisy
zapoznawanie dzieci z ideą spotkania kogoś innego

 

Formularz informacji zwrotnych dla osób wspierających uczenie sięs
kto chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami z zespołem opracowującym ASM