Tillbaka Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén, om användning av teckenspråk i Europa

Ministerkommitténs ordförandeskap Strasbourg 14 maj 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini

Timo Soini

”Jag välkomnar det stöd ministerkommittén i dag har uttryckt för att främja och skydda teckenspråk i Europa”, sa Timo Soini, ordförande i ministerkommittén i Europarådet och Finlands utrikesminister, den 10 maj. I ett svar till den parlamentariska församlingens rekommendation 2143 (2019) om skydd och främjande av teckenspråk underströk ministerkommittén hur viktiga teckenspråk är som naturliga språk för döva personer, och fastslog också vikten av att förbättra förståelsen för hur teckenspråk skyddas och främjas i alla Europarådets medlemsstater.

”Teckenspråk har status som officiellt språk i Finland. Under vårt ordförandeskap utfördes en studie om teckenspråks rättigheter - inom ramverket för Europarådet och dess medlemsstater – av en finsk expert, Ms Eeva Tupi. Den presenterades under april månads delsession i den parlamentariska församlingen. En finländsk rappare som använder teckenspråk, Signmark, uppträdde också vid samma tillfälle. Dessa framföranden bidrog till att öka medvetenheten om teckenspråk och döva personers rättigheter. Jag hoppas att Europarådet kommer att fortsätta att lägga stor vikt vid främjande och skydd av teckenspråk.”