Tillbaka Den internationella minnesdagen för förintelsens offer

Uttalande av det finländska ordförandeskapet i ministerkommittén
Ordförandeskapet i ministerkommittén Strasbourg 25 januari 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Timo Soini. Photo: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

”Syftet med Internationella minnesdagen för förintelsens offer är att ingravera i sinnena på de yngre generationerna de lektioner dessa tragiska händelser har gett och att säkerställa att vi alla förblir på vår vakt, för att bidra till att förebygga yttringar av intolerans och uppvigling till hat som kan leda till folkmord”, sa Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté och Finlands utrikesminister, i ett uttalande med anledning av Internationella minnesdagen för förintelsens offer och förebyggande av brott mot mänskligheten (27 januari).

Han tillade: ”Denna dag måste ge oss inspiration att hedra förintelsens offer och överlevande, men också påminna oss om att människan i en ideologis namn är kapabel till såväl det bästa som det värsta.”

Han betonade att högtidlighållandet visar att vi är fast beslutna att outtröttligt fortsätta vårt arbete, både i Europa och i övriga världen, för att bevara ett samhälle baserat på de gemensamma värdena demokrati och mänskliga rättigheter som förenar oss inom Europarådet.

Se också:
27 januari – Förintelsens minnesdag