Tillbaka Frankrike tar över ordförandeskapet i ministerkommittén

MINISTERKOMMITTÉNS ORDFÖRANDESKAP Helsingfors 17 Maj 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Amélie de Montchalin och Timo Soini

Amélie de Montchalin och Timo Soini

Ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté överlämnades i dag från Finland till Frankrike, efter ett möte med deltagande av 30 utrikesministrar från organisationens medlemsländer.

Den avgående ordföranden Timo Soini, Finlands utrikesminister, gjorde en utvärdering av sitt lands ordförandeskap inför ministerkommittén.

Amélie de Montchalin, Frankrikes statssekreterare för Europafrågor, gjorde sedan en överblick över prioriteringarna för det franska ordförandeskap under de kommande sex månaderna.

De främsta målen för Frankrikes ordförandeskap är att bevara och stärka det europeiska systemet för skydd av mänskliga rättigheter, att sträva efter ett Europa som för människor närmare varandra och fostrar till enighet, att främja jämlikhet och en kultur av att ”leva tillsammans”, samt att säkerställa att Europarådet anpassas till dagens situation så att man kan hantera nya utmaningar relaterande till mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen (i synnerhet frågor rörande digital teknik och artificiell intelligens).

Se även: