Innehållspresentatör Innehållspresentatör
Tillbaka

Euroopan neuvosto 70 vuotta

Pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin, parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan Liliane Mayri Pasquierin ja ministerikomitean puheenjohtajan Timo Soinin yhteinen lausuma
EUROOPAN NEUVOSTO Strasbourg 3 toukokuu 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Euroopan neuvosto 70 vuotta

Perustamisensa 70. vuosipäivänä Euroopan neuvosto on maanosamme johtava ihmisoikeusjärjestö. Euroopan neuvoston 47 jäsenmaata ovat liittyneet yhteen ja sopineet yhteisistä ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiostandardeista. Kaikilla meillä yhteisen juridisen alueemme 830 miljoonalla asukkaalla on sama viimekätinen oikeus vedota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.  Tämä on ainutkertaista Euroopan historiassa, ja se on juhlinnan arvoinen saavutus.

Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja ovat ne elävät juuret, joista järjestömme saa voimansa. Euroopan neuvosto on vuosien mittaan pitänyt näitä oikeuksia työnsä pohjana, soveltanut niitä erityiskysymyksiin ja tarjonnut ihmisille lisäsuojaa. Tässä on kyse yhteisesti sovittuihin standardeihin perustuvien uusien juridisten välineiden käytöstä. Niiden nojalla olemme toimineet kansallisten vähemmistöjen sekä alueellisten ja vähemmistökielten suojelemiseksi sekä seksuaalisen riiston, lasten hyväksikäytön ja naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjumiseksi. Olemme ryhtyneet toimiin kidutuksen, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun tai rangaistusten ehkäisemiseksi, puuttuneet ihmis- ja elinkauppaan ja torjuneet henkilötietojen väärinkäyttöä ja verkkorikollisuutta. Olemme myös aktiivisesti vahvistaneet urheilun turvallisuutta ja rehellisyyttä sekä yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja demokraattista kansalaisuutta edistävän Euroopan kulttuurin ja sivistyksen saavutettavuutta.

Nykymaailmassa ilmenee aina uusia haasteita. Sellaisia ovat tänään keinoälyvallankumouksen hallinta, nykyorjuuden muodostama vitsaus ja monissa yhteiskunnissamme kasvava epätasa-arvo. Tulevaisuudessa vastassamme on ongelmia, joita emme vielä edes osaa kuvitella. Vahva Euroopan neuvosto, sen ministerikomitea ja parlamentaarinen yleiskokous tukeutuvat yleissopimusjärjestelmämme voimaan – ja jäsenvaltioittemme tahtoon – tarjotakseen monenvälisiä ratkaisuja, joista kansalaiset kaikkialla maanosassamme hyötyvät.


Innehållspresentatör Innehållspresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

       

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
galleries link
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör