Innehållspresentatör Innehållspresentatör
Tillbaka

Europarådets 70-årsdag

Gemensamt uttalande av generalsekreterare Thorbjørn Jagland, ordföranden i parlamentariska församlingen Liliane Maury Pasquier och ordföranden i ministerkommittén Timo Soini
Europarådet Strasbourg 3 maj 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Europarådets 70-årsdag

I dag, 70 år efter att det grundades, är Europarådet vår kontinents ledande människorättsorganisation. I den har 47 medlemsstater gått samman för att enas om gemensamma normer för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Alla de 830 miljoner personer som bor inom dess rättskipningsområde har en grundläggande rätt att göra anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Detta är något helt nytt i Europas historia, en prestation som vi bör fira.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska sociala stadgan är de rötter som ger vår organisation kraft att växa. Under åren som gått har Europarådet använt de rättigheter dessa ger, tillämpat dem på specifika frågor och skapat ett mer omfattande skydd för individerna. I det arbetet har vi skapat nya juridiska instrument som bygger på gemensamt överenskomna normer. Vi har verkat för att skydda såväl nationella minoriteter som landsdels- och minoritetsspråk, samt för att bekämpa såväl sexuellt exploaterande och utnyttjande av barn som våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vi har vidtagit åtgärder för att förhindra tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, för att ingripa mot människohandel och handel med mänskliga organ, samt för att stoppa felaktig användning av personuppgifter och cyberbrottslighet. Vi har också arbetat med att garantera säkerhet och integritet inom sport, tillgängligheten inom europeisk kultur, samt utbildning för att främja jämlikhet, inkluderande och demokratiskt medborgarskap.

I vår moderna värld möter vi ständigt nya utmaningar. Några aktuella exempel är hur vi ska hantera omvälvningen inom artificiell intelligens, gisslet med modernt slaveri och ökande ojämlikhet i många av våra samhällen. Framöver kommer det att uppstå problem som vi inte kunnat föreställa oss än. Ett starkt Europaråd, med dess ministerkommitté och parlamentariska församling, kommer att använda styrkan i vårt system med konventioner – samt viljan hos våra medlemsstater – för att skapa de multilaterala lösningar som kommer att gagna medborgare över hela kontinenten.

 


Innehållspresentatör Innehållspresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör

       

Artikelpresentatör Artikelpresentatör
galleries link
Artikelpresentatör Artikelpresentatör
Artikelpresentatör Artikelpresentatör